Orbis – szósty rok z rzędu wzrostu wyników

Warszawskie biuro Orbisu/fot. archiwum Orbisu

Przychody Orbisu w ujęciu porównawczym zwiększyły się o 4,6 proc. do poziomu 1.419,6 mln zł a EBITDA operacyjna wzrosła o 12,6 proc. do poziomu 499,1 mln zł.

Przychód na pokój w ujęciu porównawczym wzrósł o 5,5 proc. do poziomu 201 zł. W Polsce wzrost wyniósł +4,4 proc., na Węgrzech +9,1 proc., w Czechach 4,2 proc. w ujęciu porównywalnym.

Gilles Clavie, prezes zarządu i dyrektor generalny Orbis S.A., powiedział: „W 2019 roku Orbis przeszedł gruntowną transformację. Przebudowaliśmy strukturę naszej działalności dzięki podziałowi spółki na dwie linie biznesowe, tj. spółkę prowadzącą działalność usługową („Asset Light”) i spółkę inwestującą we własne obiekty („Asset Heavy”). Zbycie działalności usługowej  na rzecz Accoru umożliwiło Orbisowi skupienie uwagi na zarządzaniu własnymi nieruchomościami hotelowymi. Obie spółki rozwijają się w szybkim tempie, w zgodzie z oczekiwaniami zarówno swoich gości, jak i partnerów biznesowych, w pełni wykorzystując wypracowany przez siebie specyficzny know-how.

Jako właściciel 73 hoteli położonych w 6 państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Orbis wkracza dziś w nową erę rozwoju wraz ze swoim nowym akcjonariuszem – spółką AccorInvest, która jest w trakcie nabywania akcji Orbisu od Accoru. Mając na uwadze  cel, jakim jest zapewnienie najwyższej jakości usług i dostępu do międzynarodowych marek, Orbis zawarł z Accorem umowę zarządzania 73 hoteli należących do Orbisu, rozpoczynając w ten sposób nowy rozdział współpracy. Nasza perspektywa się zmienia, jednak niezmiennie dążymy do wzmocnienia wiodącej pozycji w regionie i pomimo intensywnego procesu przekształceń trwającego przez cały rok 2019, zdołaliśmy poprawić wyniki we wszystkich strategicznych obszarach.”

Coraz więcej hoteli

Po zrealizowaniu przez Orbis transakcji zbycia działalności usługowej (Asset Light) na rzecz Accoru, w portfolio Accoru znalazło się 66 działających hoteli wg. modelu Asset Light (na podstawie umów franczyzy i zarządzania) oraz planowane inwestycje Asset Light (42 hotele), na podstawie zawartych już wcześniej umów. Wartość transakcji wyniosła 1 218,4 mln zł. W jej efekcie portfolio Orbis obejmuje obecnie 73 obiekty własne i w leasingu, w 6 państwach, tj. w Polsce, na Węgrzech, w Republice Czeskiej, Rumunii, Słowacji i na Litwie. Orbis będzie się rozwijał w oparciu o unikalne know-how i doświadczenie w inwestowaniu w nieruchomości hotelowe na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, dążąc do optymalizacji portfela  aktywów i budowania długoterminowej wartości dzięki inwestycjom CAPEX. Spółka ma już w realizacji inwestycje w 4 hotele położone w kluczowych miastach i w najlepszych lokalizacjach w Polsce i na Węgrzech, poszukuje też innych projektów inwestycyjnych mając na celu powiększenia portfolio własnych hoteli.

Gilles Clavie dodał: „Patrząc w przyszłość, nie mam wątpliwości, że Grupa jest dobrze przygotowana do skorzystania w jak najpełniejszy sposób z możliwości wynikających z wdrożenia nowej strategii i wzmocnienia swojej wiodącej pozycji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Rok 2020 będzie dla Orbisu niezwykle ważny nie tylko ze względu na integrację z nowym partnerem strategicznym, lecz także ze względu na nadchodzące obchody 100-lecia firmy. Jestem dumny, że mogę uczestniczyć w tworzeniu historii Orbisu i chciałbym przekazać na ręce wszystkich naszych pracowników wyrazy podziękowania za ich trwałe zaangażowanie, profesjonalizm i zaufanie, dzięki którym odnosiliśmy dotychczas sukcesy i które będą miały decydujące znaczenie dla naszych kolejnych udanych przedsięwzięć.”