Orbis – przychody netto w I kwartale wyższe o 7,8 proc.

archiwum Orbisu

W pierwszym kwartale 2019 roku Orbis uzyskał 271,6 mln zł przychodów netto, o 7,8 proc. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku.

Gilles Clavie, prezes zarządu Orbis S.A., powiedział: “Wyniki naszej działalności rosną wyraźnie z roku na rok. Po raz pierwszy od wielu lat Orbis odnotował dodatni wynik netto w pierwszym kwartale roku, który w regionie Europy Wschodniej jest tradycyjnie okresem pozasezonowym w branży hotelarskiej.”

Spółka osiągnęła w pierwszych trzech miesiącach tego roku zarówno wyższy wskaźnik frekwencji (+1,2 p.p.), jak i wzrost średniej ceny (+4,0 proc.). Dobre wyniki operacyjne grupy kapitałowej Orbis znajdują potwierdzenie we wzroście wskaźnika RevPAR (142,6 zł) o 6,0 proc.

EBITDA operacyjna wyniosła 56,6 mln zł, co stanowi 52,8 proc. wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym, częściowo dzięki zmianie standardów MSSF w zakresie metod księgowania dzierżawy. Marża EBITDA zwiększyła się w ujęciu like-for-like do poziomu 20 proc.

W I kwartale 2019 roku spółka podpisała 7 umów na prowadzenie nowych hoteli według modelu asset-light, które w najbliższych latach powiększą sieć o niemal 1 000 pokoi.

Plany rozwoju są bardzo rozległe i obejmują 48 hoteli (ponad 6 600 pokoi), w tym 7 obiektów własnych. W pierwszym kwartale dodatkowo sieć wzbogaciła się o luksusowy hotel MGallery Collection (64 apartamenty) w centrum Krakowa działający w modelu franczyzowym.

Ogółem na koniec 1 kwartału 2019 roku Orbis miał w sieci łącznie 134 hotele z ponad 21 600 pokojami, przy czym stosunek obiektów własnych do obiektów działających na zasadzie asset light wyniósł 54 proc. do 46 proc.

Korzystając z niskiego sezonu Orbis kontynuuje remonty swoich hoteli w kluczowych lokalizacjach: Sofitel Warsaw Victoria, Mercure Budapest Buda, Mercure Budapest Korona oraz ibis i Novotel Poznań Center. Orbis przeznaczył na realizację tych projektów w 1 kwartale 2019 roku 38,5 mln zł (Capex), co zapewni, już w kolejnych kwartałach wysoki zwrot z inwestycji.

Gilles Clavie skomentował: „Pragnę potwierdzić, że Orbis jest na dobrej drodze do realizacji średnioterminowych celów we wszystkich obszarach przyjętej strategii: Ludzie (People), Portfolio (Portfolio) i Wyniki (Performance). Patrząc w przyszłość analizujemy różne scenariusze mające na celu zapewnienie dynamicznego rozwoju Spółki; jak najlepsze wykorzystanie naszego know-how i doświadczenia Accoru na rynku hotelarskim w ramach umowy o współpracę.”