Orbis ma nowy zarząd

Ireneusz Węgłowski nie jest już wiceprezesem Orbisu
Członkowie nowego zarządu Orbisu, od lewej: Gilles Clavie, Inesa Kuczalska i Dominik Sołtysik/fot. archiwum Orbisu

Rada nadzorcza Orbisu, na dzisiejszym zgromadzeniu powołała członków zarządu na jedenastą kadencję. W zarządzie znaleźli się: Gilles Clavie – prezes zarządu i dyrektor generalny, Dominik Sołtysik – wiceprezes zarządu i dyrektor operacyjny oraz Inesa Kuczalska – członek zarządu i dyrektor finansowy. Ireneusz Węgłowski, którego kadencja w zarządzie wygasła, został 16 lipca powołany w skład rady nadzorczej Orbisu.

Zgodnie z decyzją rady nadzorczej do zarządu została powołana Inesa Kuczalska, dyrektor finansowy Orbisu. Karierę zawodową rozpoczęła w obszarze finansów w spółkach Accor w Polsce. Od 2009 r. pełniła rolę zastępcy dyrektora finansowego Orbisu, po czym we wrześniu 2019 r. objęła funkcję dyrektora finansowego Spółki.

Inesa Kuczalska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Executive MBA. Ukończyła również program MBA Uniwersytetu w Montrealu (UQAM). Od 2007 r. członek ACCA (FCCA). Podczas swojej wieloletniej kariery zdobyła szerokie doświadczenie zawodowe z zakresu finansów i zarządzania.

Prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Orbisu ponownie został wybrany Gilles Clavie, który od 1 lipca br. będzie również pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego AccorInvest, strategicznego inwestora Orbisu. Dominik Sołtysik, dotychczasowy członek zarządu i dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami objął stanowisko wiceprezesa zarządu i dyrektora operacyjnego.

Ireneusz Węgłowski był wiceprezesem zarządu od 1991 roku. W ostatnich latach był odpowiedzialny m.in. za komunikację korporacyjną Spółki, relacje inwestorskie, relacje z mediami i CSR. Wcześniej działał w Orbisie w obszarze zarządzania nieruchomościami hotelowymi, uczestniczył także w restrukturyzacji spółki, która miała na celu zmianę modelu biznesowego. Z powodzeniem brał udział w realizacji wielu projektów zbycia niestrategicznych dla spółki nieruchomości.