Oni tym razem ocenią kandydatów na prezesa POT

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło skład zespołu, który będzie oceniał kandydatów na nowego prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Szefową zespołu po raz kolejny została dyrektor Alicja Omięcka.

Oprócz niej w zespole znaleźli się: Adam Michał Pilczuk i Jerzy Bazylewicz. Jutro zespół przeanalizuje złożone dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Przypomnijmy, że w odróżnkieniu od ostatnich czterech konkursów ogłaszanych przez MSiT, tym razem zrezygnowano z wymogu znajomości przez kandydatów języka obcego (nie wymaga tego od prezesa POT, ustawa O POT).

Przypomnijmy, że poprzedni prezes POT, Marek Olszewski został odwołany przez Ministra Sportu i Turystyki, Witolda Bańkę, 30 sierpnia po czterech miesiącach urzędowania (czytaj TUTAJ).

Przed Olszewskim, przez kilka miesięcy pełniącym obowiązki był wiceprezes Bartłomiej Walas, bo w listopadzie 2016 roku po dziewięciu miesiącach urządowania odwołany został prezes Wojciech Fedyk, który z kolei wygrał konkurs po odwołaniu ze stanowiska prezesa POT Rafała Szmytke.
Od zmiany rządów w 2015 roku, zostało odwołanych 3 prezesów POT, czterokrotnie zaś ogłaszano konkursy na prezesa (raz zwycięzca zrezygnował z objęcia stanowiska – czytaj TUTAJ)

Przewodnicząca zespołu jest prawnikiem, urzędnikiem mianowanym służby cywilnej III stopnia. Posiada dwa fakultety – jest magistrem prawa i magistrem administracji. Ukończyła też studia doktoranckie w zakresie prawa oraz aplikację radcowską. Jest specjalistką z zakresu prawa administracyjnego, renomowanym i doświadczonym wykładowcą, mającym na swoim koncie liczne szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całej Polski z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

Adam Michał Pilczuk jest od czerwca 2016 roku dyrektor ds. strategii i rozwoju, Chopin Airport. Od 2008 roku związany z branżą hotelową od 2008 roku (m.in. jako niezależny konsultant hotelowy firmy Hotel Solutions Partner realizował projekty doradcze dla kilkudziesięciu hoteli w Polsce, w tym odpowiadał za działania pre-openingowe oraz proces wprowadzania ich do międzynarodowych sieci hotelowych). Pracował również na stanowisku dyrektora działu hotelowego w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz (m.in. pozyskiwał dotacje unijne dla hoteli i sieci hotelowych). Wcześniej związany z branżą finansową (m.in. MT Development Group, GE Money Bank i City Bank).

Jerzy Bazylewicz jest dyrektorem departamentu nadzoru i kontroli w MSiT, zastąpił na tym stanowisku obecnego sekretarza stanu w MSiT odpowiedzialnego za turystykę – Dariusza Rogowskiego. Wcześniej był m.in. głównym specjalistą kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli.