Odkrywaj z questem 600-letnią Łomżę

Mapa Łomży

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska w ramach działań promujących dziedzictwo kulturowe miasta stworzyła historyczny quest „Z Łomżą związani i na świecie znani”. Staraniem władz stowarzyszenia na obszarze łomżyńskiej Starówki został wytyczony wirtualny szlak turystyczny, którego odkrywcy tropić będą ślady znanych postaci historycznych, związanych z Łomżą na przestrzeni jej dziejów.

Quest „Z Łomżą związani i na świecie znani” jest rodzajem miejskiej gry terenowej, dostępnej dla każdej grupy wiekowej, w tym zwłaszcza dla grup rodzinnych. Polegać będzie na przejściu ulicami łomżyńskiej Starówki nieoznakowanym szlakiem turystycznym i wytropieniu przez uczestników wyprawy śladów znanych postaci historycznych, związanych z Łomżą na przestrzeni jej dziejów.
Pomocą uczestnikom questu służyć będzie folder, zawierający wierszowany utwór opisujący wirtualną trasę historycznego spaceru oraz mapa historycznych miejsc.

Odkrywca – uczestnik questu napotykający się w swojej wędrówce na opisane wierszem miejsca, zdarzenia i osoby, będzie jednocześnie odgadywał ukryte w tekście litery i cyfry, które znajdzie na tablicach umieszczonych na pomnikach i fasadach budynków, obok których prowadzić będzie trasa jego historycznej wędrówki.

Odszukane znaki wpisane w oznaczone na końcu questu cyframi kratki hasła utworzą rozwiązanie, z którym będzie można się zgłosić na mecie questu i odebrać skarb Odkrywcy, którym będzie odbicie na karcie questu pamiątkowej pieczęci – Skarbu.
Punktem startu questu będzie miejsce, w którym 6 wieków temu stał w Łomży średniowieczny książęcy dwór Janusza I, a kartę i mapę questu będzie można pobrać osobiście w Punkcie Informacji Turystycznej mieszczącym się w Hali Kultury przy Placu Stary Rynek 6, bądź też wydrukować za pośrednictwem strony internetowej www.zasmakujwlomzy.pl/quest/.

Głównym celem stworzenia questu poza promocją w regionie i Polsce dziedzictwa historycznego miasta Łomży jest edukacja regionalna, w tym zwrócenie uwagi na miejską przestrzeń naznaczoną lokalnym wielokulturowym dziedzictwem i związanymi z Łomżą historycznymi postaciami, w tym książętami mazowieckimi, królem Zygmuntem Starym i królową Boną, Hanką Bielicką, prymasem 1000-lecia Stefanem Wyszyńskim, biskupem Stanisławem Kostką-Łukomskim, Zygmuntem Glogerem, Leonem Kaliwodą, legendarnym kurpiem Stachem Konwą, naczelnikiem Tadeuszem Kościuszką, Adamem Chętnikiem, profesorem Bohdanem Winiarskim, pastorem Kacprem Mikulskim, marszałkiem Józefem Piłsudskim, czy też prezydentem Władysławem Świderskim.

Równie istotne jest także zwrócenie uwagi na codziennie mijane miejsca i dostrzeżenie ich wyjątkowości. Nagrodą dla uczestników questu jest zdobycie skarbu Odkrywcy i podszyta dreszczykiem emocji dobra zabawa. Jednak nie mniejszym skarbem będzie zdobyta przy okazji wiedza o związanych z Łomżą historycznych miejscach, osobach i zdarzeniach.

Realizacja przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemia Łomżyńska zadania publicznego jakim jest organizacja questu „Z Łomżą związani i na świecie znani”, została wsparta ze środków budżetu miasta Łomży.