Od wiosny znów polecimy na Cypr. Raczej z testem

Cypr poluzuje obostrzenia
Petra tou Romiou na Cyprze/fot. AG

Rząd cypryjski przygotował ogłosił listę 56 krajów, wobec których poluzowano ograniczenia w podróżowaniu na Cypr. Wśród nich będzie Polska, ale warunku podróżowania będą zależeć od sytuacji epidemiologicznej w kraju,

Na wspomnianej liście znalazły się państwa członkowskie UE, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Lichtenstein), państwa trzecie wyszczególnione w Zaleceniu Rady UE (UE 2020/912 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia),Zjednoczone Królestwo, Rosja, Izrael, Ukraina, Białoruś, Egipt, Jordania, Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska.

W procedurach zawarto nowy system kategoryzacji państw zharmonizowany ze standardami ECDC (Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) zarówno pod względem oznaczenia kategorii danym kolorem, jak również oceny krajów pod względem epidemicznym.

Od 15 stycznia rozpocznie się okres przejściowy, który będzie obowiązywał do 28 lutego włącznie. Podczas okresu przejściowego kraje zostaną zakwalifikowane do poszczególnych kategorii: zielonej, pomarańczowej, czerwonej lub szarej. Poszczególne kraje będą przenoszone pomiędzy kategoriami na podstawie aktualnej sytuacji epidemicznej, a ich dalsza ocena będzie dokonywana wyłącznie przez rząd cypryjski.

Począwszy od 1 marca 56 wspomnianych wyżej krajów będzie wyłączonych z kategorii szarej. Stąd, kraje te będą jedynie przesuwane pomiędzy kategoriami zieloną, pomarańczową i czerwoną. Będą one kategoryzowane na podstawie oceny ECDC, a nie Cypru. Jedynie w przypadku, gdy dany kraj nie figuruje na liście ECDC, będzie musiał zostać poddany osobnej ocenie, której dokona rząd cypryjski.

Turyści z grupy krajów grupy zielonej nie będą musieli pokazywać wyników 72 -godzinnych testów PCR po przylocie na Cypr. Turyści z krajów z grupy pomarańczowej będą musieli się poddać testom po przylocie na Cypr. Goście z krajów grupy czerwonej będą musieli zrobić testy przed wylotem oraz po przylocie na Cypr.

Przypomnijmy, że od początku listopada Polska znalazła się w najbardziej „niebezpiecznej” grupie w cypryjskiej kategoryzacji krajów pod względem bezpieczeństwa epidemiologicznego. Oznacza to, że nie można udać się na wyspę, nawet z ważnym testem PCR. 

Cypr nie przyjmuje już Polaków na wypoczynek. Spadliśmy do kategorii „C”