O zabytkowych hotele na targach WordHotel

Trzeciego dnia Targów WorldHotel, 15 października, odbędzie się bezpłatna konferencja pt. „Hotel w zabytku – wyzwania i możliwości”. Jej organizatorzy, firma MT Targi Polska i Grupa Archaios, zapraszają do udziału inwestorów, którzy przekształcają obiekty zabytkowe w hotele. Celem wydarzenia jest zainicjowanie dialogu pomiędzy nimi a środowiskiem konserwatorów, którzy sprawują pieczę nad tego rodzaju budynkami.
Proces przekształcania zabytków w ogólnodostępne obiekty noclegowe jest jednak wciąż powolny, głównie przez obawy inwestorów dotyczące wymogów konserwatorskich i konferencja „Hotel w zabytku – wyzwania i możliwości” ma pokazać, że dialog w tym zakresie jest możliwy. Będzie to również okazja do poznania przykładów zrealizowanych adaptacji.
Podczas konferencji eksperci powiedzą jak zaadaptować obiekty zabytkowe na cele hotelowe. Przybliżą metody ich dostosowania do nowych wymogów użytkowych oraz sposoby pozyskania dotacji na renowację. Omówione zostaną aspekty formalno-prawne przy prowadzeniu świadczeń hotelarskich. Prelegenci wskażą również błędy związane z wykorzystaniem budynków w sposób niewłaściwy oraz ryzyka wiążące się z aranżacją wnętrz.
Panele poprowadzą m.in. Ryszard Mikliński – były generalny konserwator zabytków, Ryszard Głowacz – były mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków oraz Rafał Nadolny – mazowiecki konserwator zabytków, który objął konferencję patronatem. Po prelekcji uczestnicy będą mogli porozmawiać z konserwatorami, którzy udzielą eksperckich porad.