Nowości w konkursie ofert na projekty turystyczne na Dolnym Śląsku

fot. archiwum UMWD

Do końca stycznia 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego można składać oferty na projekty związane z promocją, rozwojem i wzrostem konkurencyjności dolnośląskiej turystyki. W tegorocznym naborze konkursu pojawiają się zmiany merytoryczne i formalne, dzięki którym konkurs i efekty realizowanych w jego ramach projektów będą bardziej dostępne dla Dolnoślązaków.

Pierwszą nowością jest możliwość realizacji zadań:

1. związanych z tożsamością mieszkańców Dolnego Śląska #MOJEDOLNOŚLĄSKIE,
2. poświęconych aktywności na Odrze i innych rzekach regionu,
3. interdyscyplinarnych promujących turystykę w innowacyjny i nietypowy sposób,
4. wspierających podnoszenie kompetencji pracowników branży turystycznej,
5. skoncentrowanych na współpracy i wspólnej promocji różnych podmiotów.

Drugą nowością jest forma składania oferty.

Od 2023 roku oferty na projekty turystyczne można złożyć jedynie z użyciem Generatora eNGO. Każda oferta musi zostać złożona poprzez Generator eNGO zamieszczony na stronie https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisana w formie elektronicznej lub papierowej i dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Nabór ofert otwarty jest w systemie eNGO od 1 do 31 stycznia 2023 do godziny 23:55. Projekty mogą być realizowane od połowy marca do końca roku.

Oferty mogą składać:

1. organizacje pozarządowe,
2. kościoły lub związki wyznaniowe,
3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4. spółdzielnie socjalne,
5. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe działające na podstawie ustawy o sporcie, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
Warunkiem formalnym jest prowadzenie statutowej działalności związanej z turystyką i krajoznawstwem.

Na konkurs przeznaczono 700 000 zł. Nie ma limitu kosztu zadań, jest za to wymóg posiadania finansowego wkładu własnego.

Ogłoszenie o konkursie, szczegóły, terminy spotkań informacyjnych, telefony kontaktowe do osób obsługujących konkurs, a także praktyczne porady dotyczące składania oferty znajdują się na stronie konkursu: https://umwd.dolnyslask.pl/turystyka/otwarte-konkursy-ofert/.

Kontakt w sprawie konkursu:

Wydział Turystyki: Natalia Mutor – [email protected], 693 315 444

Dolny Śląsk przeznacza 700 tys. zł dla organizacji pozarządowych na projekty turystyczne