Nowe władze Śląskiej Organizacji Turystycznej. Prezesem ponownie Adam Wawoczny

Nowe władze Śląskiej Organizacji Turystycznej/fot. archiwum ŚOT

7 września odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Śląskiej Organizacji Turystycznej, które wybrało władze organizacji na lata 2021-2025. Prezesem Śląskiej Organizacji Turystycznej na kolejną kadencję wybrany został Adam Wawoczny reprezentujący województwo śląskie.

Poniżej przedstawiamy aktualny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Nowy zarząd:

1.Adam Wawoczny – prezes zarządu – przedstawiciel województwa śląskiego
2. Grzegorz Chmielewski – wiceprezes zarządu – prezes Oddziału Śląskiego Polskiej Izby Turystyki
3. Adam Markowski – wiceprezes zarządu – przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich
4. Roman Bargieł – wiceprezes zarządu – przedstawiciel Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach
5. Andrzej Lichota – skarbnik, przedstawiciel Ośrodka Harcerskiego Śląskiej Chorągwi ZHP „Hotel SKAUT” w Chorzowie
6. Anna Kuś – sekretarz, biuro podróży „Polan”
7. Sylwia Banaszewska – członek zarządu, Miasto Gliwice
8. Wojciech Dziąbek – członek zarządu – Przedstawiciel Województwa Śląskiego, dyrektor departamentu turystyki UMWSL
9. Wojciech Juroff – członek zarządu – przedstawiciel Miasta Dąbrowa Górnicza
10. Jarosław Klimaszewski – członek zarządu – prezes Stowarzyszenia Region Beskidy i Przewodniczący Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”
11. Wojciech Ostaszewski – członek zarządu – dyrektor biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”
12. Dariusz Gacek – członek zarządu – Miejskie Centrum Informacji i Turystyki Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich
13. Krystyna Gołąbek – członek zarządu – Business Service GALOP
14. Lucjan Karasiewicz – członek zarządu, prezes Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o.

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Krystyna Papiernik – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawicielka Szczyrkowskiej Izby Gospodarczej
2. Aleksandra Malczyk – zastępca przewodniczącej, przedstawicielka Gminy Ornontowice
3. Grzegorz Boksa – sekretarz Komisji – sekretarz Jurajskiej Organizacji Turystycznej
4. Dorota Kosińska – członek Komisji – Miasto Zabrze
5. Piotr Kowalski – członek Komisji – Miasto Bytom
6. Edward Kutyła – członek Komisji – prezes PTTK Oddział w Jastrzębiu