Nowa gwarancja Sun&Fun Holidays

AG

Firma Blue Style, właściciel marki Sun&Fun Holidays przedstawiła nową gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 7 339 200 zł.

Gwarancja obowiązywać będzie od 23 stycznia 2018 roku do 22 stycznia 2019.

Przedmiotem gwarancji jest:
– pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu w wypadku gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu.
– pokrycie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana.
– pokrycie zwrotu części poniesionej wpłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu.

Gwarancję u numerze G/2018/2500105 wystawiło Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERV.