Novaturas: przychody w I półroczu 2018 większe o 43 proc.

materiały prasowe

Grupa Novaturas, której akcje od marca tego roku notowane są na GPW w Warszawie oraz Nasdaq w Wilnie, w pierwszym półroczu 2018 r. odnotowała wzrost przychodów o 43 proc. rok do roku, do 80,2 mln.

Wypracowana przez Grupę EBITDA za sześć miesięcy br. sięgnęła prawie 5,9 mln EUR i była o niemal 36 proc. wyższa niż rok wcześniej, a zysk netto przekroczył 4,4 mln euro, co oznacza wzrost o 24 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2017 r.

Więcej klientów w trzech krajach

W pierwszym półroczu 2018 r. na wakacje z operatorem turystycznym działającym w krajach bałtyckich wyjechało 134,5 tys. osób. W samym drugim kwartale br. z usług Grupy Novaturas skorzystało blisko 97 tys. osób, czyli o 39 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.

W pierwszym półroczu br. Novaturas zanotował wzrost klientów na wszystkich trzech głównych rynkach działalności: na Litwie i Łotwie z jego usług skorzystało o 43 proc. pasażerów więcej niż przed rokiem, a w Estonii wzrost sięgnął 38 proc. Grupa Novaturas oferuje swoje produkty również na Białorusi, gdzie w pierwszym półroczu br. liczba klientów wzrosła o blisko 86 proc.

„Po bardzo dobrych wynikach finansowych pierwszego kwartału tego roku, wyniki drugiego kwartału były również lepsze w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Popyt na nasze produkty utrzymuje się na wysokim poziomie, co przekłada się na znaczny wzrost przychodów Grupy, a jednocześnie kontrolujemy koszty operacyjne. W efekcie, zanotowaliśmy poprawę na każdym poziomie rachunku wyników” – powiedział Linas Aldonis, dyrektor generalny Grupy Novaturas.

Turcja ulubionym kierunkiem Litwinów i Łotyszy

„Największą popularnością wśród klientów Grupy Novaturas niezmiennie cieszą się zorganizowane wyloty wypoczynkowe. Ulubionym kierunkiem w sezonie letnim jest Turcja, którą w ostatnim półroczu odwiedziło o 34 proc. więcej naszych klientów niż rok temu, podczas gdy w sezonie zimowym najczęściej wybierają Egipt. Mieszkańcy krajów bałtyckich bardzo chętnie wypoczywają również w Grecji, Bułgarii i Hiszpanii. W sumie oferujemy 34 kierunki podróży w ramach wczasów zorganizowanych, a także 84 objazdowych wycieczek autokarem i 40 samolotem – podsumował Linas Aldonis.