Novaturas – lekki wzrost liczby klientów w I półroczu

archiwum Novaturas

W pierwszej połowie roku liczba klientów Grupy Novaturas wzrosła o 1,9 proc., a jej przychody zwiększyły się o 3,8 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem poprzedniego roku.

W pierwszym półroczu 2019 r. z usług Grupy Novaturas skorzystało ponad 137 tysięcy osób, czyli o 1,9 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Novaturas osiągnął wzrost liczby klientów na Łotwie i w Estonii o odpowiednio 8,8 proc. i 8,3 proc., natomiast na Litwie odnotował spadek o 3,3 proc. r/r. Przełożyło się to na 3,8-proc. wzrost łącznych przychodów, które sięgnęły 83,2 mln euro.

Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów wśród mieszkańców krajów bałtyckich w sezonie letnim pozostaje Turcja, odpowiadała za ponad połowę przychodów ze sprzedaży wczasów zorganizowanych w drugim kwartale 2019 r. i ponad jedną trzecią przychodów narastająco w I półroczu 2019 r.

Audronė Keinytė, prezes Novaturas, powiedziała: „Zdolność do utrzymywania rosnącej sprzedaży na dynamicznym i konkurencyjnym rynku jest niewątpliwą siłą Grupy Novaturas. Konkurujemy poprzez coraz bardziej zróżnicowaną ofertę dostępną w przystępnej cenie. W bieżącym sezonie ofertę wyjazdów długodystansowych powiększyliśmy o kilka perspektywicznych kierunków, takich jak Bali, Meksyk czy Seszele, natomiast średnia cena naszych wycieczek od dwóch lat utrzymuje się na podobnym poziomie.”

Dynamiczny rozwój branży turystycznej w krajach bałtyckich w ostatnich latach przyciągnął nowych graczy, co jeszcze bardziej zwiększyło konkurencję na rynku. W połączeniu z gorącą pogodą w krajach bałtyckich, zwłaszcza w czerwcu, doprowadziło to do nadpodaży na rynku, negatywnie wpływając na rentowność całego sektora.
W pierwszym półroczu 2019 roku zysk brutto Grupy Novaturas spadł o 28,7 proc. r/r do 10,7 mln EUR, natomiast EBITDA wyniosła 1,7 mln EUR (wobec 5,9 mln EUR w I półroczu 2018 r.), co przełożyło się na zysk netto w wysokości 0,4 mln EUR (wobec 4,4 mln EUR w I półroczu 2018 r.).

Tomas Staskunas, dyrektor finansowy Novaturas, skomentował: „Przykładamy dużą wagę do tego, by trzymać koszty pod kontrolą i stale dążymy do zwiększania naszej wydajności. W I półroczu 2019 r. koszty ogólnego zarządu (bez uwzględnienia pozycji o charakterze jednorazowym) zmalały o 4,9 proc. r/r, natomiast łączne koszty operacyjne Grupy wzrosły tylko o 0,9 proc. r/r, podczas gdy całkowite przychody w tym okresie wzrosły o 3,8 proc. r/r. Nieustannie poszukujemy możliwości dalszej poprawy efektywności, przy zachowaniu wysokiego poziomu świadczonych usług.
W pierwszej połowie br. na naszą rentowność nadal nieznacznie wpływały wyższe koszty związane ze zmianą głównego przewoźnika lotniczego, dokonaną w IV kwartale 2018 r., niemniej jednak efekt ten zanika i nie powinien już obciążać naszych wyników finansowych. Będziemy bronić naszej wiodącej pozycji na rynku.”

Audronė Keinytė dodała: „Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną i różnorodną ofertę na nadchodzący sezon zimowy 2019/2020, a znaczna jej część została już zarezerwowana. Odnotowaliśmy 5-procentowy wzrost rezerwacji r/r przy istotnie wyższej rentowności w porównaniu z poprzednim rokiem. W przyszłym sezonie letnim zamierzamy zaoferować podobną liczbę miejsc jak w 2019 roku, stale poszukując możliwości dalszego poszerzenia oferty. Zamierzamy m.in. zwiększyć sprzedaż wycieczek krajoznawczych, a nowa oferta objazdowych wycieczek samolotowych jest już dostępna na rynkach łotewskim i estońskim.”