Niemcy – w 2021 roku turyści z Polski dopisali i zajęli 3. pozycję

Tomasz Pędzik podczas warszawskiej konferencji DZT/fot. AG

W 2021 roku polscy turyści wykupili w Niemczech 2,6 mln noclegów, tylko o 900 tysięcy mniej od rekordowego roku 2019 i o 14 proc. więcej niż w roku 2020.

Na konferencji Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT) w Warszawie, Tomasz Pędzik, dyrektor biura DZT w Polsce, przedstawił wyniki branży turystycznej w Niemczech w 2021 roku.

Turystyka przyjazdowa w ubiegłym roku odnotował straty. Turyści zagraniczni wykupili 30,6 mln noclegów, o 3,1 proc. mniej niż w roku 2020. Przypomnijmy, że w rekordowym dla niemieckiej turystyki roku 2019, goście zagraniczni wykupili 89,9 mln noclegów. Rok później – 32 mln (spadek o 64 proc.).

Holandia górą mimo strat

Nadal w przyjazdówce do Niemiec przoduje Europa, turyści z naszego kontynentu wykupili 26,2 mln noclegów (84,9 proc.), z innych kontynentów – 4,4 mln (m.in. 6,3 proc. z obu Ameryk oraz 6 proc. z Azji).

Największe straty odnotowano na rynku holenderskim. Holandia dość długo znajdowała się na liście krajów podwyższonego ryzyka. Dużo miej turystów przyjechało również z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Danii i Rosji.

Mimo wysokich strat, Holendrzy zajęli pierwszą pozycję pod względem wykupionych noclegów – 4,7 mln. Pierwszą piątkę uzupełniają Szwajcarzy – 2,6 mln, Polacy – 2,6 mln, Austriacy – 1,9 i turyści ze Stanów Zjednoczonych – 1,8 mln.

Straty miast

Wśród dużych miast niemieckich największe straty poniosły najbardziej turystyczne. W Monachium, w którym w 2020 liczba sprzedanych turystom noclegów wyniosła ponad 2,219 mln (spadek w porównaniu do roku 2019 – 74,7 proc.) w pierwszych dziewięciu miesiącach ubiegłego roku straty wyniosły 25,6 proc. (w stosunku do roku 2020). W innych miastach różnice w liczbie wykupionych noclegach były jeszcze większe (na niekorzyść roku 2021), np. w Hamburgu minus 27,6 proc., Kolonii – minus 45,5 proc.

Jak podkreślił Tomasz Pędzik: „Trzeba pamiętać, że turystyka w Niemczech ruszyła praktycznie w połowie maja 2021.”

Jeśli chodzi o sektor, na który DZT zwraca ostatnio dużą uwagę – turystykę medyczną i uzdrowiskową – to miejscowości uzdrowiskowe i lecznicze sprzedały w 2020 roku 3,2 mln noclegów, nieco ponad 10 proc. wszystkich.

Niemcy wciąż cenione

Pandemia nie zmieniła natomiast dobrej opinii, jaką cieszą się Niemcy u wizytujących je turystów.

Tomasz Pędzik zaznaczył: „Zadowolenie podróżujących do Niemiec jest wciąż wysokie. I to zarówno jeśli chodzi o różnorodność i jakość oferty, zakwaterowanie, gastronomię, jak i stosunek cen do jakości.”

W 2020 roku najwięcej, bo 54 proc. (12,6 mln noclegów) wybrało się do Niemiec w celach urlopowych, 25 proc. (5,9 mln noclegów) przyjechało z wizytą u rodziny lub przyjaciół, zaś w celach biznesowych – 21 proc. (5 mln).

Jeśli chodzi o podróże urlopowe w 2021 to najczęściej były one związane z wydarzeniami – 76 proc. Objazdowe wybrało 71 proc. gości, do miast – 68 proc., prywatne – 63 proc a w celach wypoczynkowych – 38 proc.

Tomasz Pędzik powiedział: „Niemcy stają się coraz popularniejsze wśród młodych Europejczyków. Ludzie w wieku 15-34 lata stanowią 35 proc. wszystkich turystów, w wieku 35-54 lata – 43 proc., zaś w wieku powyżej 55 lat – 22 proc. Wiedzę o Niemczech najczęściej czerpią z internetu – 82 proc., od rodziny i znajomych – 24 proc., zaś od pracowników biur podróży – 18 proc.”

Jeśli chodzi o sposób rezerwacji, to 83 proc. turystów dokonuje tego prze internet, 27 proc. rezerwuje noclegi bezpośrednio w obiektach noclegowych, zaś 18 proc. – w biurach podróży.
Ponad polowa Europejczyków podróżowała do Niemiec w 2021 roku samochodem.

Polacy odporni na kryzysy

Liczba noclegów wykupionych przez Polaków w ubiegłym roku wzrosła w porównaniu do roku 2020 o 14,3 proc. i wyniosła 2,6 mln. To tylko o 900 tysięcy mniej niż w rekordowym roku 2019. Rok temu odnotowano spadek liczby noclegów wykupionych przez polskich turystów o 35,8 proc.

Dyrektor Pędzik skomentował: „Polacy są odporni na kryzysy. Kiedy tylko Polska znikała z listy krajów o podwyższonym ryzyku, od razu jechali do Niemiec. W ubiegłym roku był to stosunkowo długi okres, od połowy maja do początku grudnia.”

Jeśli chodzi o cele urlopowe w 2021 roku, to według cytowanych przez Pędzika wyników badań CBOS, Niemcy znalazły się na piątym miejscu – za Włochami, Chorwacją, Hiszpanią i Grecją.
Polacy najczęściej przyjeżdżali do Niemiec autem – 72 proc. Samolot wybrało 14 proc., autobus 12 proc. a pociąg – 1 proc.
60 proc. Polaków wybierało pobyt dłuższy niż 4 dni, 51 proc. było w Niemczech co najmniej trzeci raz w życiu (19 proc. było po raz pierwszy).

Plany DZT na 2022 rok

W 2022 roku Niemiecka Centrala Turystyka kontynuuje akcję German.Local.Culture, czyli promocję małych i średnich miast oraz ich oferty kulturalnej.
Kontynuowana będzie również promocja miast Niemiec północnych, promocja turystyki zrównoważonej, celów wycieczkowych na obszarach wiejskich, wzmacnianie turystyki ekologicznej oraz promowanie chronionych obszarów zielonych oraz parków narodowych i krajobrazowych.

Tomasz Pędzik zaznaczył: „Ten ostatni apsket jest dla nas szczególnie ważny. Większość Polaków, jako cel podróży do Niemiec wymienia zwiedzanie miast, zamków i innych zabytków. Nasze walory przyrodnicze są wciąż mniej znane.

Niemiecka Centrala Turystyki jednym z najlepszych innowatorów 2022