Niemcy: u nas turyści czują się bezpiecznie

Turyści wrócili do Niemiec
Pałac w Poczdamie/fot. AG

Jak wynika z wyników badań Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) 2020, Niemcy znajdują się na szczycie listy 20 krajów, w których turyści z całego świata czuliby się najbardziej komfortowo. Jednocześnie 20 tysięcy badanych uważa, że Niemcy najlepiej radzą sobie z opanowaniem kryzysowej sytuacji pandemicznej.

W czerwcu turyści z samych tylko krajów bezpośrednio graniczących z Niemcami wykupili 1,08 mln noclegów, o 760 000 więcej niż w poprzednim miesiącu.

Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny, turystyka przyjazdowa odnotowała w czerwcu spadek ogółem o 79,6 procent, po stratach 93,1 i 91,0 procent poniesionych odpowiednio w kwietniu i maju, w okresie tzw. lockdownu.

Petra Hedorfer, prezes zarządu Niemieckiej Centrali Turystyki (DZT), powiedziała: „Wstępne wyniki badania NBI potwierdzają budowany latami znakomity wizerunek Niemiec wśród międzynarodowych gości, nawet w czasach kryzysu. Jednocześnie intensywnie pracowaliśmy razem z partnerami z niemieckiej branży turystycznej nad utrzymaniem zainteresowania naszym produktem na rynkach zagranicznych. Mamy powody do ostrożnego optymizmu, że dzięki wspólnym wysiłkom uda nam się przezwyciężyć ten głęboki kryzys w światowej turystyce w perspektywie travel średnioterminowej.”

Bilans śródokresowy niemieckiej turystyki przyjazdowej za pierwsze półrocze 2020 roku jest również wyraźnie naznaczony pandemią: do końca czerwca Federalny Urząd Statystyczny zarejestrował 15,7 mln noclegów cudzoziemców w obiektach zakwaterowania liczących co najmniej dziesięć łóżek, co oznacza spadek o 60,6 procent w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.