Niejasna przyszłość Poland Convention Bureau

Wyprowadzenie Poland Convention Bureau poza Polską Organizację Turystyczną, ale i dalszą współpracę z branżą przemysłu spotkań, zapowiedział prezes POT, Marek Olszewski podczas środowego spotkania z przedstawicielami branży turystycznej, MICE i hotelarskiej. Rozmawiano o przyszłości Convention Bureau Poland.

W spotkaniu wzięło 28 osób z całej Polski. Celem było wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dalszych losów Poland Convention Bureau, jaki pojawiły się po odejściu z POT Krzysztofa Celucha i zredukowaniu zespołu Poland Convention Bureau do jednej osoby.

Według nieoficjalnych informacji, prezes Marek Olszewski powiedzial m.in., że docenia wagę turystyki biznesowej i nie jest jego intencją ograniczanie jej promocji.
Jednak prezes Olszewski jednocześnie podkreślił, że od kilku lat budżet POT nie zwiększa się i w związku z tym organizacja nie ma pieniędzy na utrzymywanie Poland Convention Bureau, zwłaszcza, że wszystkie sektory turystyki spodziewają się większej uwagi i pomocy ze strony POT. Chociaż, z drugiej strony, z jego słów wynikało, że sekcja zajmująca się turystyką biznesową być może zostanie powiększona.
POT zaangażuje się również w promocję turystyki biznesowej na targach turystycznych oraz MICE.
Jednak Poland Convention Bureau powinno być zarządzane przez jakieś stowarzyszenie. Niestety obecne przepisy prawne nie pozwalają na to, by na przykład wzorem Niemców, narodowe Convention Bureau było stowarzyszeniem POT, hotelarzy, lokalnych Convention Bureau, izb turystycznych.

Zdaniem gości prezesa POT, dobrze byłoby, żeby w ewentualnym okresie przejściowym między obecnym stanem (Poland Convention Bureau w POT) a zarządzaniem Poland Convention Bureau przez powołaną do tego organizację lub stowarzyszenie, nie zaprzepaścić dotychczasowego dorobku Poland Convention Bureau. Według niektórych z obecnych na spotkaniu zmiany personalne, zmiana uczestnictwa w targach, likwidacje etatów czy brak publikacji raportu MICE budzą zaniepokojenie, czy PCB nie zostanie zupełnie zlikwidowane.

Prezes Olszewski uspokajał, że zmiany personalne (wg niego Krzysztof Celuch sam zrezygnował), oraz strukturalne nic nie znaczą a turystyka biznesowa jest wciąż dla niego ważna.
Zaproponował, by następone spotkanie w podobnym gronie odbyło się w Krakowie podczas najbliższej Gali Ambasadorów. Zaproponował niezobowiązująco, by grono dyskutujace o przyszłości PCB nosiło roboczą nazwę rady ds turystyki biznesowej. Zapowiedział aktualizacje certyfikacji lokalnych Convention Bureau i PCB, udział w targach MICE oraz organizację podróży studyjnych a także publiakcję raportu o rynku MICE za rok 2016 (tylko w wresji online).

Podczas spotkania prezentacje tematyczne wygłosili: Juliusz Kłosowski z Warsaw Voice mówił wadze podróży biznesowych, Jan Mazurczak z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – o roli lokalnych Convention Bureaus a Anna Jędrocha ze Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy mówiła o zagranicznych pfrzykłądach działalności Convention Bureaus.