Nie będzie paraliżu na lotnisku Chopina. Zarząd PAŻP zawarł porozumienie z kontrolerami

fot. D. Kłosiński

Kontrolerzy ruchu lotniczego zawarli wstępne porozumienie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej dotyczące wynagrodzeń i regulaminu pracy. Oba projekty zostaną przedstawione do konsultacji ze stroną społeczną oraz z Ministerstwem Infrastruktury.

Wypracowane zapisy i zmiany zgłaszane przez ZZKRL uporządkowały kwestie stanowisk pracy i zmierzają w kierunku minimalizacji liczby nadgodzin kontrolerów oraz eliminacji uznaniowości. Nowy aneks do regulaminu pracy limituje wzrost dodatków, zmienia zasady wynagradzania kontrolerów nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju, zmniejszając dysproporcje w poziomach przychodów między pracownikami.

Strony dążą do sytuacji, w której liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie będzie mogła przekraczać dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego 150 godzin w roku kalendarzowym, a dla informatorów służby informacji powietrznej 240 godzin w roku kalendarzowym.

24 postulaty procedur bezpieczeństwa

Przekroczenie dobowej normy czasu pracy dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą danego pracownika operacyjnego lub w przypadku, gdy szczególna potrzeba jest następstwem zdarzenia, które nie mogło być przewidziane przez pracodawcę przed rozpoczęciem dyżuru operacyjnego przez danego pracownika.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest też w trakcie tworzenia i wdrażania 24 postulatów dotyczących procedur bezpieczeństwa w PAŻP sformułowanych przez ZZKRL. Strony prowadzą prace nad kodeksem etyki oraz pozostałymi kwestiami socjalnymi.

PAŻP dogadał się z kontrolerami. Na razie porozumienie do 10 lipca