Neckermann Polska padł

Rozmowy w sprawie uratowania niemieckich touroperatorów związanych z upadłym Thomasem Cookiem (w tym Neckermanna) zakończyły się fiaskiem. W zawiązku z tym prezes Neckermann Polska ogłosił upadłość firmy.

O 10:45 zbiera się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zespół kryzysowy. Jego zadaniem będzie m.in. zapewnienie bezpiecznego powrotu około 2 tysięcy klientów touroperatora do Polski. Wszyscy klienci maja opłacony powrót.

Oto treśc komunikatu:

Szanowni Państwo, drodzy Klienci, Kontrahenci, Partnerzy, Agenci i Współpracownicy,

Z ogromną przykrością informuję,  że w dniu dzisiejszym działając w zgodnie z przepisami polskiego prawa, a w szczególności z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w związku z niewypłacalnością  Neckermann Polska Biuro Podroży sp. z o.o. („Spółka”, „Neckermann Polska”) złożyłem stosowny wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B w celu pokrycia roszczeń klientów Neckermann Polska oraz w celu sprowadzenia do kraju wszystkich klientów Neckermann Polska pozostających obecnie zagranicą.  

 Jednocześnie w najbliższych dniach Zarząd Spółki złoży do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości Neckermann Polska. Działanie to jest podyktowane koniecznością  wynikającą z przepisów art 21 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe.   W związku z zaistniałą  sytuacją  w dniu dzisiejszym zawieszamy wszelką  działalność  operacyjną  związaną ze sprzedażą w Polsce produktów turystycznych.  

Bezpośrednim powodem powyższych działań  jest ogłoszenie w dniu 23 września 2019 r. upadłości przez Thomas Cook PLC, a w konsekwencji także ogłoszenie w dniu 25 września 2019 r. upadłościspółki Thomas Cook GMBH, właściciela 100 % udziałów w Neckermann Polska.

Chciałbym zaznaczyć, że polski oddział pomimo stabilnej kondycji finansowej nie może funkcjonować samodzielnie bez swojej spółki‐ matki. Problemy naszego właściciela na rynku brytyjskim oraz niemieckim są przyczyną zlikwidowania działalności operacyjnej na wielu rynkach światowych, w tym na rynku polskim.  

Przez ostatnie 23 lata Neckermann Polska realizował  w Polsce misję służenia z najwyższą  jakością  swoim Klientom. Wraz z moimi współpracownikami i prawie 140‐osobowym zespołem polskiego oddziału jesteśmy w pełnej gotowości i pomimo zaistniałej sytuacji nadal pracujemy, tak aby proces upadłości w Polsce był  jak najmniej odczuwalny, mając na uwadze możliwości jakimi obecnie dysponujemy.   Ponadto potwierdzam,  że wszyscy Klienci Neckermann Polska są  objęci ochroną, wynikającą  z udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych oraz z przepisów o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym.

Organem do którego należy się zwrócić w przypadku, gdy podróżny w momencie niewypłacalności znajduje się poza granicami kraju jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, który w zależności od sytuacji może pokryć  koszty kontynuacji imprezy turystycznej, pokryć  koszty powrotu lub podjąć  działania związane z organizacją powrotu.

Kontakt: Departament Kultury, Promocji i Turystki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3 03‐472 Warszawa, tel. +48 22 597 95 40, +48 22 597 95 43, +48 22 597 95 45,  +48 22 597 95 41,

adres e‐mail: [email protected]

Poniżej zamieszczam dane kontaktowe:

1) Dla osób przebywających poza granicami kraju:   została uruchomiona 24 godzinna infolinia: +48 22 522 29 00

2) Dla osób, które miały wylecieć i dokonały pełnej płatności lub przedpłaty za wyjazd: została uruchomiona infolinia do zgłaszania roszczeń działającą w godzinach 8:00‐16:00: +48 22 563 11 00 oraz adres mailowy: [email protected]  

Z poważaniem,

Maciej Nykiel   Prezes Zarządu

Czytaj także: TUTAJ

Neckermann Polska byl obecny na rynku polskim 24 lata.