Najnowsza atrakcja na mapie turystycznej Krakowa – MuFo w Zbrojowni

fot. AG

Zaadaptowany budynek danej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22, mieści siedzibę Muzeum Fotografii, w której obecnie prezentowana jest ekspozycja “Co robi zdjęcie?”. Jej zwiedzanie to wędrówka po historii fotografii, poznawani metod zatrzymywania na papierze (szkle) obrazów sfotografowanych na różne sposoby.

W Zbrojowni przy ulicy Rakowickiej mieściły się niegdyś warsztaty artyleryjskie, wchodzące wraz z pobliskimi budynkami w skład Twierdzy Kraków. Do 2016 roku budynek stanowił własność Agencji Mienia Wojskowego, w grudniu tego roku kupiło go miasto. Od początku celem było przekształcenie go w siedzibę Muzeum Fotografii (MuFo).

fot. AG

Remont mocno zaniedbanego gmachu i przebudowę powierzono (oczywiście we współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków) łódzkiej pracowni Lachman Pabich Architekci. To właśnie profesor Marek Pabich zaproponował postawienie przed głównym budynkiem z cegły, przeszklonego pawilonu mającego pomieścić kasy i informację. Dach Zbrojowni podniesiono o metr szklanym fryzem zapewniającym oświetlenie sal na górnej kondygnacji.

Przebudowa Zbrojowni i adaptacja na cele muzealne kosztowała 35,6 mln złotych. Wewnątrz mieszczą się nie tylko sale wystawiennicze, ale również biura, księgarnia, kawiarnia, biblioteka i sale konferencyjne.

fot. AG

Jak podkreślił Krzysztof Wielgus, architekt, znawca fortyfikacji: „Adaptacja Zbrojowni, to modelowy przykład, jak z poszanowaniem historii i architektury, wykorzystać zabytkowy obiekt, by służył współcześnie a jednocześnie zachował swą historyczną konstrukcję.”

Wspomniana ekspozycja “Co robi zdjęcie?” w sposób czytelny pokazuje historię i teraźniejszość a także przyszłość fotografii. Zgromadzono na niej ponad tysiąc eksponatów w pięciu działach: Technologia, Fotografujący, Fotografowane, Informacja i Przyszłość.
Tytułowe pytanie “Co robi zdjęcie?”, otwiera wystawę i ma sprowokować do odpowiedzi na nie. Pod koniec wystawy zawieszono ten sam tytuł, tylko już bez znaku zapytania.

fot. AG

Jak podkreślił, oprowadzający nas po wstawie Dominik Kuryłek, kierownik Działu Fotografii i Technik Fotograficznych MuFo i główny kurator wystawy: „Zadajemy pytanie „Co robi fotografia? w rzeczywistości pytamy także „jak działa „co tworzy” czy „co składa się na” zdjęcie. Naszym celem było stworzenie wystawy, która nie wartościuje zdjęć pod kątem ich wartości artystycznej, ale zbiera różne sposoby patrzenia na fotografię i jej wykorzystania.”

fot. AG

Zwiedzający mogą poznać różne metody wczesnego fotografowania, utrwalania zdjęć, obejrzeć model dawnej pracowni patrona muzeum Walerego Rzewuskiego, prace krakowskich fotografów, modele najstarszych aparatów fotograficznych (m.in. Kodaka), powiększalników. Możemy poznać zmieniające się metody wywoływania zdjęć, ale i zmieniających się najchętniej fotografowanych tematów.
W jednej z sal w szklanych gablotach umieszczono setki różnych aparatów, od skrzynkowych do umieszczonych w aparatach telefonicznych – często zwiedzający rozpoznają modele ze swego dzieciństwa.

Zbrojownia to jeden z wielu budynków różnego przeznaczenia, który znalazł się na tworzonym przez Urząd Miasta Kraków Szlaku Twierdzy Kraków. Znalazły się na nim zarówno dawne forty austriackie, jak i budynki koszarowe, ale i miejskie mury obronne i Wawel.

https://mufo.krakow.pl/

krakow.pl

fot. AG
fot. AG
fot. AG
fot. AG