Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna 2019 – Gołdap Mazurski Zdrój

AG

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu EDEN na Najlepszą Europejską Destynację Turystyczną była turystyka zdrowotna i wellness. Oprócz głównego tytułu, Kapituła przyznała trzy wyróżnienia dla: Buska Zdrój, Dworu Kombornia i Lawendowej Osady.

Nagrody wręczali Witold Bańka, minister sportu i turystyki Oraz Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Minister Bańka powiedział: „Nagrodzone miejsca charakteryzują się wyjątkowością, perfekcją usług i produktów. Tegoroczna tematyka konkursu EDEN – wpisuje się dobrze w to, co mamy w Polsce najlepsze, Turystyka zdrowotna to niezwykle dynamicznie rozwijający się segment turystyki. Szacujemy, że w 2018 roku wpływy z turystyki zdrowotnej wyniosły ok. 205 mln dolarów.”

Robert Andrzejczyk dodał: „Ucieszyliśmy się w POT na wiadomość, co będzie głównym tematem tegorocznego konkursu EDEN. W Polsce aż 45 miejscowości ma status uzdrowiska, to najwięcej w Europie środkowej. Każdy nowopowstały hotel posiada strefę SPA i wellness. Mamy doskonałą, świetnie wyszkoloną kadrę specjalistyczną. Około 150 tysięcy zagranicznych turystów przyjechało w ubiegłym roku do Polski podreperować swoje zdrowie
Od 2017 roku realizujemy wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii program Go to Brand nakierowany na turystykę zdrowotną. Ze środków unijnych uzyskaliśmy do tej pory na wspieranie promocji turystyki zdrowotnej 5 mln złotych a dzisiaj pozyskaliśmy z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dodatkowe środki – co najmniej milion złotych – i program będzie kontynuowany do 2021 roku.

Co uzyskają laureaci tegorocznej edycji? Po pierwsze od jesieni tego roku będziemy ich wspierać promocyjnie – przeznaczymy na ten cel 150 tysięcy złotych z grantów unijnych oraz własne środki z puli MSiT. Po drugie oferujemy pomoc edukacyjną – udział w warsztatach przez nas zorganizowanych.”

Przewodniczący Kapituły, dyrektor Jacek Janowski z POT, skomentował: „Ocenialiśmy kandydatury w dwóch etapach. Najpierw sprawdzaliśmy formalną zgodność zgłoszenia z kryteriami a następnie weryfikowaliśmy to. Najważniejszymi kryteriami były: zrównoważony rozwój i zrównoważona turystyka. Ważne także były działania podejmowane przez gospodarzy dla pobudzania aktywności miejscowej ludności, obecność wellness i SPA z punktu widzenia oferty turystycznej. Istotne było także, że produkt nie mógł być powszechnie znany ani za granicą ani w Polsce.”

Wyróżnienia i nagrodę odebrali:

Robert Dąbal, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Moc Ponidzia oraz Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – wyróżnienie dla Buska Zdrój
Ryszard Skotniczny, właściciel czterogwiazdkowego Dworu Kombornia.
Barbara i Bartosz Idczak, właściciele Lawendowej Osady
Jacek Morzy, wiceburmistrz Gołdapi Jacek Morzy i Piotr Wasilewski, prezes Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap – główna nagrodę dla Gołdapi – Mazurskiego Zdroju.