Najem krótkoterminowy: nowy produkt czy przekleństwo?

archiwum prywatne

Nowe narzędzia, które upowszechniły podróżowanie z wykorzystaniem krótkoterminowego najmu apartamentów, zrewolucjonizowały rynek. O tym, jakie są cienie i blaski tego nowego zjawiska dowiemy się podczas IV Forum Promocji Turystycznej w Warszawie.

Kolejne popularne wśród turystów miasta stawiają granice dla działalności portalu Airbnb, który pośredniczy w krótkoterminowym najmie mieszkań. Wśród argumentów, które przytaczają jego przeciwnicy najważniejsze to: zwiększenie cen czynszów, brak przestrzeni dla mieszkańców i „wypychanie” ich z centrów miast, wzmożenie ruchu turystycznego ponad miarę.

Wady i zalety nowego sposobu na podróżowania

Z kolei ci, którzy chwalą sobie ten sposób podróżowania wskazują na pozytywne skutki, które niosą ze sobą nowe możliwości podróżowania: rozszerzenie grona osób korzystających z lokalnych atrakcji, większa swoboda w podróżowaniu, wykorzystanie przestrzeni mieszkalnej.

Czego jeszcze możemy się spodziewać po rozwoju turystyki przy wykorzystaniu krótkoterminowego najmu lokali? Odpowiedź na to pytanie będzie starał się znaleźć Bartłomiej Walas, dziekan wydziału TIR w WSTiE w Suchej Beskidzkiej i prelegent IV Forum Promocji Turystycznej.

Bartłomiej Walas jest absolwentem AWF w Krakowie na Wydziale Turystyki i Rekreacji i studiów podyplomowych IREST na Sorbonie w zakresie turystyki międzynarodowej; specjalistą w zakresie polityki turystycznej i marketingu turystycznego; nauczycielem akademickim pełniącym aktualnie stanowisko dziekana Wydziału TIR w WSTiE w Suchej Beskidzkiej.

Od 1996 roku związany był z UKFIT, a następnie Polską Organizacją Turystyczną, piastując w latach 1996-2008 stanowisko dyrektora Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu, a od kwietnia 2008 do lipca 2017 roku pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Autor lub współautor 7 książek, ponad 60 artykułów naukowych i 23 prac naukowo-wdrożeniowych, wykonywanych na zlecenie administracji rządowej i samorządowej, w tym koncepcji strategii marketingowej Polski w sferze turystyki na lata 2012-2020 i strategii marki Polish Prestige Hotels&Resorts.

Na IV Forum Promocji Turystycznej zapraszamy 24 października do Warszawy, do hotelu Polonia Palace. Wydarzenie to będzie jak zwykle poświęcone różnym aspektom promocji turystycznej.

Partnerami forum są: Cypryjska Organizacja Turystyczna, Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji w Polsce, Urząd Miasta Wrocław, biuro Fly.pl, wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronatem Polskiej Izby Turystyki.

Zarejestruj się już dziś! Formularz rejestracji, informacje i program forum znajdziesz TUTAJ.