Na Ukrainę z negatywnym wynikiem testu

Flaga Ukrainy

Od poniedziałku 22 marca cudzoziemcy przekraczający ukraińską granicę muszą posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (PCR) wykonanego nie wcześniej jak 72 godziny przed przekroczeniem granicy.

Oprócz wyniku testu goście odwiedzający Ukrainę muszą mieć (tak, jak do tej pory) polisę ważnej przez cały okres planowanego pobytu w Ukrainie polisy ubezpieczenia zdrowotnego obejmującej koszt ewentualnego leczenia COVID-19 oraz pobytu na kwarantannie.

Bez obu dokumentów wjazd na terytorium Ukrainy nie jest możliwy.

Ukraina zamyka się dla cudzoziemców do końca września