Na targach wrocławskich wręczone zostaną Kryształy Turystyki

fot. archiwum MTT Wrocław

Od kilku lat we Wrocławiu, na Międzynarodowych Targach Turystyki i czasu wolnego przyznawane są Kryształowe Orły. Również w edycji 2022 organizatorzy wręczą nagrody, jednak zmieni się nazwa. W 2022 roku o raz pierwszy przyznane zostaną „Kryształy Turystyki”.

Targi to doskonała okazja do wyróżnienia i nagrodzenia wyjątkowych przedsięwzięć, a takich na pewno nie brakuje w branży turystycznej. Nagrodę „Kryształ Turystyki” rozdana zostanie w czterech kategoriach:

1. Produkt regionalny

Produkty charakterystyczne dla danego regionu, wytwarzane rzemieślniczo. Mogą być to zarówno produkty spożywcze jak i inne – np. dekoracyjne.

2. Atrakcja turystyczna

Miejsce lub usługa o charakterze turystycznym lub z założenia umożliwiające spędzenie czasu wolnego, dostępna dla szerokiego grona odbiorców.

3. Wydarzenie cykliczne – związane z turystyką lub produktem turystycznym

Wszelkiego typu wydarzenia jedno- bądź wielodniowe, związane z produktem turystycznym, produktami regionalnymi, festiwale podróżnicze, imprezy turystyczne.

4. Aktywności turystyczne zwiększające świadomość ekologiczną

– np. w formie warsztatów, prelekcji, spacerów edukacyjnych, itd., które zwiększają świadomość ekologiczną uczestników;

Organizatorzy konkursu chcą zwrócić uwagę branży turystycznej oraz jej odbiorców na ciekawe projekty turystyczne. Często możemy się spotkać z sytuacją, iż pewne miejsca, atrakcje lub wydarzenia nie są promowane wystarczająco, część z nich postrzegana jest jeszcze przez pryzmat dawnych lat, a tymczasem one mocno się zmieniły.

Organizatorzy pragną też, aby konkurs był swego rodzaju motywacją do działania dla innych oraz nagrodą za włożoną pracę w rozwój turystyki.

Udział w konkursie będzie również szansą na zdobycie atrakcyjnych nagród. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają od organizatora m.in. stoisko targowe, do wykorzystania podczas następnej edycji targów.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do końca 14 lutego 2022 roku poprzez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia mogą przesyłać sami zainteresowani, jak i osoby trzecie zgłaszając inne podmioty lub osoby.

Więcej na http://mttwroclaw.pl/krysztal-turystyki/

Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora.

Współorganizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz portal Waszaturystyka.pl

Wrocławskie Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego wracają po dwuletniej przerwie