MSiT konsultuje rozporządzenia o TFG

Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazuje do konsultacji publicznych projekty rozporządzeń Ministra Sportu i Turystyki dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

MSiT rozesłało cztery projekty:
1) w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
2) w sprawie zakresu kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
3) w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
4) w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
wraz z elektronicznymi wersjami (w pdf) ww. projektów rozporządzeń, uzasadnień do rozporządzeń i Ocen Skutków Regulacji.

Przypomnijmy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 25 sierpnia 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. poz. 1334).
Przepisy dotyczące utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jako rachunku prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz objęcia ochroną Funduszu klientów niewypłacalnych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych weszły w życie 9 września 2016 r.
Pozostałe przepisy ustawy, w szczególności dotyczące obowiązków nałożonych na organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w zakresie terminowego odprowadzania składek do funduszu oraz prowadzenia wykazu umów zawartych z klientami, wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji, tj. z dniem 26 listopada 2016 r.