MSiT: 110 mln zł na rozwój turystyki w 2023. Wesprą między innymi branżę przyjazdową

Turystyczny bilans roku 2022
Turystyczny bilans roku 2022 / fot. AG

Do października 2022 roku Polskę odwiedziło 4,9 mln turystów zagranicznych, co stanowi połowę wyniku z 2019. Turystyka wymaga dalszego wsparcia, MSiT zapewnia, że w 2023 roku otrzyma rekordowy budżet w wysokości 110 mln zł.

Z podsumowania roku 2022 w turystyce, które przedstawiły Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna, wynika, że turystyka krajowa odrodziła się już po pandemii, natomiast turystyka przyjazdowa nadal jest w kryzysie.

„Z szacunkowych danych za trzy kwartały 2022 roku wynika, że nadal mamy do czynienia ze sporym spadkiem w zorganizowanej turystyce przyjazdowej. Mówimy o połowie liczby turystów zagranicznych, która odwiedziła Polskę w 2019 roku. Również przemysł spotkań mocno ucierpiał podczas pandemii, w regresie jest przyjazdówka grupowa” – powiedział Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Pokazać Polskę jako bezpieczną

„W zakresie promocji turystyki przyjazdowej w 2022 roku działania POT skoncentrowały się na tym, by komunikować, że Polska jest bezpiecznym krajem. Pokazywaliśmy się jako kraj, do którego można przyjechać i w którym życie toczy się normalnie” – dodał.

Jak podał prezes POT, w 2022 roku nasz kraj odwiedziło 246 zagranicznych dziennikarzy i influencerów, a także 150 zagranicznych touroperatorów, których POT chciał przekonać, żeby wznowili organizowanie wyjazdów grupowych do Polski. Działania promocyjne POT miały 140 mln odbiorców za granicą i 31 mln odbiorców w kraju.

„Po wybuchu wojny nie było gotowych rozwiązań. W pierwszym rzucie skupiliśmy się na promocji na rynkach dalekich, ale szybko zrezygnowaliśmy z tych działań. Wydalibyśmy tylko mnóstwo pieniędzy i osiągnęli zbyt mały efekt. Skoncentrowaliśmy się więc na Europie i naszych bliższych sąsiadach. Ciągle pracujemy w trybie nadzwyczajnym, patrzymy na sytuację i jej rozwój. To, co będzie działo się w Ukrainie, będzie miało decydujący wpływ na naszą sytuację i działania. Cieszymy się, że w odbiorze Polski następuje przełom i jeśli sytuacja by się stabilizowała, to jest szansa na poprawę sytuacji turystyki przyjazdowej. Będziemy wzmacniali całą branżę, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru MICE, nadal zamierzamy zapraszać zagranicznych touroperatorów na spotkania z naszą branżą” – komentował Rafał Szmytke.

W 2023 wsparcie dla biur przyjazdowych

Jak zapowiada Sekretarz Stanu w MSiT Andrzej Gut-Mostowy, w 2023 roku na rozwój i promocję turystyki z budżetu przeznaczonych zostanie 110 mln zł na turystykę. W 2022 kwota ta wynosiła 75 mln zł. Jak zostaną wydane te środki? Między innymi na aktywizację i wparcie dla turystyki przyjazdowej, turystyki w obszarze pasa wschodniego w zakresie rozwoju i promocji, a także uzdrowisk i turystyki wiejskiej. POT ma też wesprzeć bezpośrednio biura turystyki przyjazdowej.

„Polska postrzegana jest jako kraj bardzo gościnny, szczególnie obecnie z uwagi na wsparcie okazane uchodźcom z Ukrainy. Gościnność to również turystyka, a wspólną zasługą branży i sektora publicznego jest to, że stworzono oraz infrastrukturę, atrakcje turystyczne i produkty, sieć dróg oraz dostępność komunikacyjną, umożliwiającą szybkie podróżowanie. Również zasługą branży jest to, że wspólnie modyfikowaliśmy nieprawdziwe doniesienie medialne na temat Polski wtedy, gdy cały świat zastanawiał się, czy jesteśmy dobrym kierunkiem podróży” – powiedział Andrzej Gut-Mostowy.

MSiT przypomina, że CNN Travel umieściło Polskę na pierwszym miejscu w rankingu „Where to travel in 2023: The best destinations to visit”. Nasz kraj znalazł się też na podium #HitListMIceBenelux jako kraj rekomendowany na wakacje, wyjazdy weekendowe i biznesowe w 2023 roku.

Turystyka krajowa odbudowana

O ile turystyka przyjazdowa nadal wymaga wsparcia, o tyle krajowa nie tylko odbudowała się, ale też prześcignęła wyniki sprzed pandemii. Do października 2022 w turystyce krajowej liczba turystów była wyższa niż w 2019 roku.

„Megatrendy w rozwoju turystyki wskazują, że teoretycznie ludzie mają coraz więcej czasu wolnego i zasobów finansowych, a poprawiająca się dostępność komunikacyjna zachęca do spędzania czasu wolnego poza miejscem zamieszkania” – mówił Andrzej Gut-Mostowy.

TFP uruchomiony z okazji wojny

W podsumowaniu turystycznym 2022 roku MSiT przypomniał o zrealizowanych projektach wsparcia dla branży, m.in. 300 mln zł przeznaczonych na Turystyczny Fundusz Zwrotów dla biur podróży i utworzeniu Turystycznego Funduszu Pomocowego. Ten ostatni został uruchomiony po wybuchu wojny w Ukrainie – przeznaczono 200 tys. z na wsparcie dla kilkunastu biur zajmujących się organizowaniem turystyki za naszą wschodnią granicę.

Ferie zwiększą wykorzystanie bonu?

POT i MSiT kontynuują też program Polski Bon Turystyczny, który przedłużono do marca 2023 roku. Do tej pory poziom jego wykonania wynosi 86 proc., wydano ponad 3 mld zł na krajowe wyjazdy z dziećmi. 7 tys. bonów zostało wykorzystanych w czasie przerwy świątecznej, a POT liczy na to, że ferie zimowe również podniosą poziom wykorzystania bonu.

Jak przypomniał Andrzej Gut-Mostowy, program ten ma nie tylko efekt społeczny, ale również aspekt fiskalny – w popularnych miejscowościach wypoczynkowych nawet o 25 proc. zwiększyła się liczba zarejestrowanych podmiotów turystycznych.

W 2022 realizowano również Program Polskie Uzdrowiska, w ramach którego przeznaczono ponad 5 mln zł bezzwrotnego finansowania dla 50 gmin uzdrowiskowych. Przeznaczono je na inwestycje poszerzające ofertę dla kuracjuszy i turystów. MSiT przypomniało też o wsparciu dla gmin górskich w kwocie ok do 1 mld zł, którą przeznaczono na inwestycje turystyczne i zwolnienie z podatku od nieruchomości dla stacji narciarskich.