Mniej klientów, za to większy zysk Rainbow. W lipcu nowy hotel na Zakynthos

W pierwszym kwartale 2019 r. Rainbow sprzedał mniej, ale zarobił więcej. Wzrosły ceny imprez, sprawdziły się zabezpieczenia transakcji walutowych, sprzyjała niższa cena paliwa. Touroperator poczynił też nowe inwestycje – w lipcu otworzy nowy pięciogwiazdkowy hotel na Zakynthos.

Z raportu giełdowego Rainbow za pierwszy kwartał 2019 r. dowiadujemy się, że w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r przychody touroperatora ogółem spadły o 2 proc. i wyniosły 245,3 mln zł. Za to o 1,3 proc. wzrosły przychody osiągane ze sprzedaży imprez turystycznych (241 mln zł).

Niższe przychody, wyższa rentowność

Touroperator obsłużył mniej klientów – od początku 2019 roku do końca marca 2019 roku z jego oferty skorzystało 47,6 tys. osób, co oznacza spadek o 2,1 proc. (w okresie I kwartału
2018 roku – 48,7 tys. osób). Jednocześnie średnia cena imprez w I kwartale 2019 wzrosła o prawie 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu (średnia cena w bieżącym okresie wyniosła 4.825 zł, a w analogicznym 2018 – 4.644 zł).

Zysk brutto ze sprzedaży, określany jako marża na sprzedaży, w okresie I kwartału 2019 roku wyniósł 39,9 mln zł, podczas gdy w okresie porównywalnym I kwartału 2018 roku wypracowana kwota marży wyniosła 35,2 mln zł, co stanowi wzrost o 13,1 proc.

 

Rentowność sprzedaży brutto dla analizowanego okresu 2019 roku wyniosła 16,21 proc. (po I kwartale 2018 roku wskaźnik ten wyniósł 13,98 proc.).

Przychody Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, w skład której oprócz spółki głównej wchodzą też: My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o. oraz White Olive A.E., spadły o 2,4 pro.c. Jednak tutaj też przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wzrosły o 0,5 proc. natomiast spadły przychody z pośrednictwa spadły (o 67,1 proc.). Touroperator tłumaczy, że spadek ten wynika ze sprzedaży bloków (miejsc w samolotach charterowych) dla innych (z reguły mniejszych) touroperatorów.

Agenci drożsi, stawiamy na sprzedaż własną

Rainbow spodziewa się, że postępować będzie zmiana struktury sprzedaży – ograniczanie liczby agentów na rzecz kanałów własnych, które są tańsze.

„Doświadczenia spółki wskazują, że własna sieć sprzedaży generuje niższe koszty, niż kwota prowizji płaconej agentom. W latach poprzednich spółka dominująca dynamicznie
zwiększała własną sieć sprzedaży. Właśnie ten efekt odnotować można w spadku udziału w przychodach w kanale agencyjnym, na rzecz wzrostu sprzedaży w kanale własnych biur i call center” – czytamy w raporcie.

W lipcu nowy hotel na Zakynthos

Rainbow kontynuuje też inwestycje w hotele. Nowy, pięciogwiazdkowy obiekt pod marką White Olive, jest na ukończeniu i zostanie otwarty w lipcu. Aktualnie do sieci hoteli własnych pod marką White Olive należą trzy hotele położone na greckiej wyspie Zakynthos, w tym dwa
działające już obiekty czterogwiazdkowe i budowany właśnie obiekt o standardzie pięciu gwiazdek. u. Wszystkie hotele działają w formule all inclusive, przy czym w hotelach o standardzie czterogwiazdkowych dostępnych jest obecnie w sumie 270 pokoi, natomiast hotel o standardzie pięciu gwiazdek będzie dysponował 200 pokojami.

Cena paliwa sprzyjała, ale może wzrosnąć

Touroperator spodziewa się, że w sezonie wzrosnąć mogą koszty paliwa lotniczego, spadnie też kurs złotówki w stosunku do dolara.

„Relatywnie niska w ostatnim okresie cena ropy naftowej przekłada się na spadek kosztu transportu lotniczego i autokarowego. Większe zapotrzebowanie na ropę naftową w sezonie letnim z uwagi na większą aktywność linii lotniczych lub też wychodzenie poszczególnych gospodarek światowych z kryzysu może spowodować dodatkowy wzrost cen w tym okresie. Oznaczać to może wzrost kosztów wycieczek (wyrażony w walutach obcych)” – czytamy w raporcie.

Złotówka w stosunku do dolara będzie słabsza

Rainbow podkreśla, że zabezpieczenia transakcji walutowych przyniosły w pierwszym kwartale oszczędność w wysokości ponad miliona złotych.

„Od początku 2019 roku obserwowaliśmy umocnienie się waluty amerykańskiej w stosunku do polskiej waluty. W okresie I kwartału 2019 Spółka rozliczała transakcje zabezpieczające
po bardziej atrakcyjnych kursach niż rynek. Spółka szacuje, iż efekt zabezpieczeń przysporzył zysku na transakcjach walutowych w wysokości 1,063 mln zł. Brak stabilizacji na Bliskim Wschodzie oraz wzrost oprocentowania amerykańskich obligacji może w kolejnych miesiącach wpłynąć na osłabienie kursu wymiany polskiej waluty” – dowiadujemy się.