Młodzi Polacy z zagranicy poznają Polskę

fot: K.Sitkowski/KPRP

250 młodych Polaków wychowanych za granicą weźmie udział w pilotażowym projekcie „Polska jest w Tobie”, finansowanym ze środków Senatu RP. W programie: intensywna nauka języka polskiego, zwiedzanie największych polskich miast, poznawanie miejsc istotnych dla polskiej historii i kultury, udział w licznych warsztatach i szkoleniach, pokazy filmów poświęconych historii Polski, spotkania z Powstańcami Warszawskimi oraz władzami.

Do udziału w pilotażowym programie zaproszonych zostało około 250 młodych osób polskiego pochodzenia z Kazachstanu, Rosji, Łotwy, Białorusi, USA, Brazylii, Argentyny i krajów Europy Zachodniej. Młodzi ludzie w wieku od 12 do 20 w czasie wakacji zwiedzą m.in. Warszawę, Gdańsk, Wrocław, Wadowice, Zakopane i Kraków, spotkają się z przedstawicielami władz państwowych i kombatantami.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Adam Kwiatkowski, powiedział: „Projekt, objęty Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jest unikatowy – pozwala uczestnikom poznać Polskę na wielu płaszczyznach. Poza odwiedzaniem najważniejszych miejsc historycznych uczestnicy zobaczą Polskę „z bliska”, integrując się z rówieśnikami z Polski, uczestnicząc w warsztatach, a także realizując po powrocie do kraju zamieszkania projekt promujący Polskę.”

„Polska jest w Tobie” łączy we wspólnym działaniu kilkanaście instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i firm, zainteresowanych promocją i budowaniem relacji z Polonią i Polakami za Granicą.

Szef Kancelarii Senatu, Jakub Kowalski, dodał: „Ta wyjątkowa inicjatywa – zapowiedziana podczas ubiegłorocznego V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy wspólnie przez Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego oraz prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Piotra Bonisławskiego – stanowi kontynuację i rozwinięcie corocznej akcji letniej, a więc organizowanych i finansowanych od lat przez Senat RP pobytów edukacyjnych w Polsce młodzieży polskiego pochodzenia z całego świata. Cieszę się, że także Senat Rzeczypospolitej Polskiej wspiera w wymiarze finansowym to cenne przedsięwzięcie.”

Podkreślenia wymaga fakt, że część uczestników projektu będzie w Polsce po raz pierwszy. Udział w programie jest dla nich unikatową szansą na poznanie i podtrzymanie więzi z krajem przodków i stworzenie silnej relacji z Polakami z całego świata. To z kolei pozwoli utworzyć grupę „ambasadorów polskości” wśród Rodaków mieszkających poza granicami Polski i wzmocnić jej pozytywny wizerunek.

Sekretarz Stanu w MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk, podkreślił: „Program „Polska jest w Tobie” stanowi nową jakość. Warto zadbać o to, aby rzesze młodych, zdolnych osób polskiego pochodzenia – otwartych na świat, pokochały Polskę tak, jak czynili to ich przodkowe. Niech podróże po Polsce, spotkania z językiem polskim, historią, polską przyrodą, geografią, tradycjami kulturowymi i kulinarnymi, będą doświadczeniem, które pozwoli im angażować się na rzecz polskiej sprawy w świecie.”

Organizacją wypoczynku oraz przygotowaniem i realizacją ambitnego programu dla około 250 uczestników zajmą się Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – dwa podmioty posiadające wieloletnie doświadczenie w organizacji obozów wakacyjnych oraz językowych dla uczestników polskiego pochodzenia z całego świata.

Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej, zaznaczył „Jestem przekonany, że uczestnicy projektu odkryją w sobie Polskę – piękny język, kulturę i historię naszego kraju, a także jego współczesne i nowoczesne oblicze. Mam nadzieję, że na zakończenie projektu z dumą powiedzą „Polska jest w nas”. Będą do Polski wracać i kreować jej pozytywny wizerunek w krajach zamieszkania”.

Pomysłodawcami projektu są Rafał Milczarski, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT, oraz Michał Stępniewski, wiceprezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. PLL LOT są również partnerem oraz koordynatorem projektu.– Cieszę się, że w zainicjowany przez LOT projekt włączyło się kilkanaście instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i firm, dzięki czemu budowanie i utrzymywanie relacji z Polonią nabiera nowych kształtów. Jestem przekonany, iż program ten zaowocuje nowymi inicjatywami społecznymi i biznesowymi, które przyczynią się do wzmocnienia reputacji Polski na arenie międzynarodowej – podkreślił Rafał Milczarski, prezes PLL LOT.

Projekt „Polska jest w Tobie” powstał przy wsparciu Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do rozwoju projektu przyczyniło się też Centrum Myśli Jana Pawła II. Projekt finansowany jest w większości ze środków Senatu RP, w ramach sprawowanej opieki nad Polonią i Polakami poza granicami.

Projekt finansowo wsparły także największe polskie przedsiębiorstwa i fundacje korporacyjne, w tym m.in. Fundacja PZU, Fundacja PGNiG, Fundacja PFR, Jastrzębska Spółka Węglowa, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A.