Ministrowie krajów UE: potrzebny potężny budżet na uzdrowienie turystyki

Minister Gut-Mostowy
Andrzej Gut-Mostowy/fot. archiwum gov.org.pl

Będziemy potrzebować uruchomienia niespotykanych funduszy, by przezwyciężyć obecny kryzys. Musimy wspólnie walczyć, bo sam nikt nie wygra z kryzysem – stwierdzili dzisiaj ministrowie turystyki krajów Unii Europejskiej.

27 ministrów ds. turystyki z państw UE rozmawiało dzisiaj o problemach branży turystycznej, rozwiązaniach i doświadczeniach krajów członkowskich oraz perspektywach na bezpieczny powrót Europejczyków do podróżowania. Polskę reprezentował wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.

Nieformalnej telekonferencji przewodniczył Gari Cappelli, minister turystyki Chorwacji, która sprawuje obecnie prezydencję w Unii Europejskiej.

Powiedział on m.in.: “Sektor turystyczny doświadczył z powodu epidemii koronawirusa wielkiego i nieoczekiwanego spadku popytu. Naszą misją, jako najbardziej rozwiniętego turystycznie regionu świata, przywrócić zdrowie turystyce. Sektor turystyczny wpływa na całą gospodarkę. Turystyka daje do europejskiego PKB aż 10 proc. i jest czwartym produktem eksportowym dającym przychód ponad 400 miliardów euro. Zapewnia też zatrudnienie 12 mln pracowników w Unii Europejskiej. Ponad ¾ podróży, które odbywali rocznie europejczycy przed koronawirusem, ograniczało się do granic UE. Aż 94 proc. wykupywanych przez europejczyków noclegów było realizowanych w Unii.

Turystyka w różnych krajach europejskich zapewnia różny procent PKB, w Chorwacji jest 17 proc., na Słowacji – 2,5 proc., zaś w Grecji – 20,6 proc.

Thierry Breton komisarz europejski ds rynku UE, dodał: “Będziemy potrzebować uruchomienia niespotykanych funduszy, by przezwyciężyć obecny kryzys. Potrzeba nam “nowego planu Marshalla” z potężnym budżetem, żeby zapewnić odrodzenie turystyce. Musimy działać szybko i pragmatycznie, by zbudować bardziej odporny przemysł turystyki zrównoważonej. Żaden kraj nie przezwyciężyć tego kryzysu sam.”

Komisja powinna poprzeć vouchery

Uczestniczący w spotkaniu Andrzej Gut-Mostowy podkreślił: „Wymiana dobrych praktyk zaprocentuje w walce ze skutkami epidemii. Potrzebny jest jednolity dokument Komisji Europejskiej dotyczący turystyki, określający wsparcie dla sektora na szczeblu unijnym. Obecnie każde państwo stara się wesprzeć przedsiębiorców turystycznych przy równoczesnym poszanowaniu praw konsumentów. W związku z tym pożądane byłoby stanowisko KE w tej sprawie. Przede wszystkim istotnym sygnałem byłaby informacja Komisji podkreślająca możliwość wydawania podróżnym voucherów, zamiast zwrotu kosztów. Vouchery te powinny być objęte taką samą ochroną przed niewypłacalnością, jak umowa pierwotna.”

Efektem dzisiejszego spotkania jest decyzja o utworzeniu nieformalnej platformy wymiany informacji. Dobre praktyki oraz wymiana informacji mają w obecnej sytuacji wyjątkowe znaczenie.