Ministerstwo Rozwoju: branżo pytaj o ustawę

fot. KIT

Departament Turystyki Ministerstwa Rozwoju wysłał pismo do organizacji i izb turystycznych, w którym prosi o przesłanie pytań związanych ze stosowaniem ustawy (ze szczególnym uwzględnieniem pytań dotyczących teleinfomatycznej obsługi wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów).

Oto treść pisma

W związku z przyjęciem w dniu wczorajszym przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwracam się do państwa z prośbą o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2020 r. pytań związanych ze stosowaniem ustawy (ze szczególnym uwzględnieniem pytań dotyczących teleinfomatycznej obsługi wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów). Przesłane przez państwa pytania pomogą w przygotowaniu w najbliższym czasie Webinarium.

Z poważaniem

Sekretariat
Departament Turystyki
Ministerstwo Rozwoju