Minister Ardanowski objął patronatem IV Forum Promocji Turystycznej

archiwum MRiRW

Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi objął Patronatem Honorowym IV Forum Promocji Turystycznej organizowane przez redakcję portalu WaszaTurystyka.pl.

W liście do redakcji, minister napisał: „Organizacja wydarzenia umożliwiającego zaprezentowanie terenów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku przyczyni się do promocji i budowania wizerunku marki turystyki wiejskiej. Przedsięwzięcie to będzie również dobrą okazją do wymiany poglądów oraz pogłębienia współpracy między środowiskami skupionymi wokół turystyki.”

Z kolei Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW napisał: „Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 2016 roku realizuje szeroko zakrojone działania informacyjno-promocyjne w tramach projektu „Odpoczywaj na wsi”. Tym samym z większym zadowoleniem przyjmujemy informację o organizacji kolejnej edycji Państwa inicjatywy, podczas której zasadnicza część, czyli debata, zostanie poświęcona tematowi agroturystyki i jej promocji. Forum Promocji Turystycznej jest ważną i cenną inicjatywą w dziedzinie promocji turystycznej w Polsce i za granicą. Ponadto jest miejscem do wymiany poglądów na temat promocji nie tylko pomiędzy branża turystyczną, ale szerokim gronem osób reprezentujących administrację rządową, samorządy oraz organizacje odpowiedzialne za promocję turystyczną. Jest to okazja do przedstawienia potrzeb i oczekiwań wielu stron.”

Jednym z punktów IV Forum Promocji Turystycznej będzie debata „Nowoczesna i skuteczna promocja wypoczynku na wsi”.
Wśród uczestników będą najlepsi fachowcy od promocji agroturystyki w Polsce.

IV Forum Promocji Turystycznej odbędzie się 24 października w Hotelu Polonia Palace.

Rejestracja i program TUTAJ