Międzynarodowy dzień kobiet w Emirates

fot. Emirates

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, działania Emirates, zainspirowane tegorocznym hasłem #EmbraceEquity (#ZaakceptujRówność), skupiają się wokół tematu równości płci, rekordowej liczby awansów kobiet i zapewnianiu dostępu do szkoleń z obszaru “Unconscious Bias” (Nieświadome Uprzedzenia) w całej organizacji.  

W Grupie Emirates zatrudnionych jest ponad 23 tysiące kobiet, co stanowi 41 proc.  wszystkich pracowników Emirates na całym świecie i dostawcy usług lotniskowych dnata w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ta  liczba wykazuje w 2023 roku tendencję wzrostową, a rekrutacje nieustannie trwają. Obecnie prawie 40 proc. stanowisk kierowniczych średniego i wyższego szczebla Emirates w grupach nieoperacyjnych zajmują kobiety.

Grupa Emirates niedawno pokazała swoje zaangażowanie na rzecz równouprawnienia podpisując zobowiązanie Rady ds. Równouprawnienia ZEA, wspierając przy tym wysiłki rządu ZEA na rzecz zwiększenia reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla do 2025 r. Zobowiązanie wspiera Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jakim jest osiągnięcie równości płci, które wzmocni pozycję wszystkich kobiet i dziewcząt. W ramach zobowiązania Emirates zgodziło się wspierać prace Rady ds. Równouprawnienia w ZEA poprzez dzielenie się danymi i wzorcami postępowania, a także prowadzenie stałego wewnętrznego przeglądu polityki, praktyk i procedur firmy.

Dla Grupy Emirates Międzynarodowy Dzień Kobiet, w tym roku pod hasłem #EmbraceEquity, jest okazją do wyznaczenia istotnego kierunku działań na rzecz równouprawnienia i ich intensyfikacji. Podpisując zobowiązanie Rady ds. Równouprawnienia ZEA, Grupa Emirates zobowiązała się do wprowadzenia jeszcze większej liczby rozwiązań, których celem jest zapobieganie uprzedzeniom w procesach rekrutacyjnych, identyfikacja, rozwój i podejmowanie stanowisk kierowniczych przez kobiety w organizacji oraz weryfikacji polityki wewnętrznej – w taki sposób, by równość płci była niekwestionowanych priorytetem.

Emirates rekrutuje personel pokładowy w Polsce