Międzynarodowa konferencja Miasta Historyczne 3.0 – już 28 marca

Urząd Miasta Krakowa organizuje III międzynarodową konferencję Miasta Historyczne 3.0. Kolejna edycja konferencji, tym razem pod tytułem „Miasta przyjazne turystyce – w poszukiwaniu nowego modelu atrakcyjności” planowana jest w formule online już 28 marca.

Konferencja poświęcona będzie zmianie podejścia miast historycznych – w szczególności dotkniętych zjawiskiem overtourismu – do strategii odbudowania turystyki, w kontekście aktualnych trendów i skutków pandemii COVID-19.

Jednym z wyzwań dla wielu miast historycznych była dotychczas rosnąca i złożona konkurencja oraz przerost funkcji turystycznej. Po spadku roli gospodarki turystycznej w okresie pandemii, konieczne jest zaproponowanie koncepcji działań dla wszystkich lokalnych interesariuszy, kształtujących politykę i atrakcyjność turystyczną miasta, zachowującą równowagę pomiędzy interesami różnych grup tworzących wspólnotę.

Trendy na rynku turystycznym do roku 2019 oraz skutki pandemii Covid-19 wskazują na konieczność zmiany podejścia do odbudowy turystyki. Zarządzanie musi szybko i skutecznie reagować na zachowania i oczekiwania odwiedzających w myśl koncepcji zwinnej turystyki, wytwarzając odporność przemysłu turystycznego i jego znaczenie dla lokalnej gospodarki.

Zaproszeni prelegenci w trakcie trzech paneli dyskusyjnych zajmą się tematyką taką jak:

  • Wyzwania dla przedsiębiorczości turystycznej po COVID-19, Turystyka a dziedzictwo kulturowe oraz Lokalna wspólnota na rzecz polityki turystycznej.
  • Czy turystyka w miastach może być zrównoważona i jak ją rozumieć? Jakie są granice komercjalizacji turystycznej dziedzictwa?
  • Jak budować lokalne struktury partnerstwa na rzecz turystyki?

Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć zaproszeni goście, wśród których obecność zapowiedzieli m.in. przedstawiciele takich miast historycznych jak Bolonia, Braga, Dubrownik, Genua, Québec czy Wenecja.

Konferencja uzyskała patronat m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC). Partnerem Strategicznym wydarzenia jest projekt Tourism-Friendly Cities – w ramach programu URBACT III.

Darmowa rejestracja oraz więcej informacji:
www.historicalcity.eu
https://www.facebook.com/miastahistoryczne30/

Patronem medialnym wydarzenia jest portal WaszaTurystyka.pl