Międzynarodowa konferencja “Edukacja i szkolenia na rzecz zrównoważonej turystyki w Europie” już 1 grudnia w Warszawie

Wydarzenie poświęcone będzie tematyce włączania kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki. Konferencja odbędzie się 1 grudnia 2022 roku od godziny 10:00 w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie.

Konferencja skierowana jest do:

  • organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego- nauczycieli, trenerów, opiekunów, realizujących programy szkoleniowe w zakresie turystyki oraz osób uczących się będących w trakcie szkolenia w zakresie turystyki i/lub chcących podnieść swoje kwalifikacje;

a także przedstawicieli:

  • instytucji i organizacji, które mogą wspierać działania upowszechniające rezultaty projektu;
  • Instytucji publicznych zarządzających kształceniem i szkoleniem zawodowym na poziomie szkoły średniej, policealnej i wyższej.
  • Instytucji oferujących programy rozwoju zawodowego dla nauczycieli;
  • Organizacji branży turystycznej, stowarzyszeń i sieci zawodowych, administracji na poziomie lokalnym, regionalnym i/lub krajowym zaangażowanych w zarządzanie, promocję i rozwój turystyki
  • Organizacji pozarządowych/ organizacji non-profit/ fundacji zajmujących się kwestiami środowiska i zrównoważonego rozwoju

Informacje organizacyjne

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji w formie on-line. Osoby zainteresowane otrzymają także drogą mailową dostęp do zaprezentowanych materiałów. Osoby zainteresowane udziałem są proszone o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/UhVZocPxBuzLSyR4A

Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszty dojazdu/zakwaterowania pokrywa uczestnik. Podczas konferencji będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu Erasmus+ ESTET.

Organizatorem konferencji jest Społeczna Akademia Nauk w Warszawie.

Patronat medialny nad konferencją objął portal WaszaTurystyka.pl