Miasta są dwa – ale Krynica jest tylko jedna

PW

Porozumienie nie ma charakteru politycznego. Jest oddolną inicjatywą mieszkańców obu miast, wynikającą z „potrzeb serc i umysłów”.

15 kwietnia w Warszawie odbyło się niezwykłe wydarzenie. Przedstawiciele dwóch miast – Krynicy Morskiej i Krynicy Zdrój, spotkali się – jak to zgrabnie określili – „w połowie drogi” i podpisali porozumienie pod nazwą ‘Wspólna Krynica”. Krynicę Morską reprezentował prezes Stowarzyszenia „Wspólna Krynica” i pomysłodawca całego projektu Krzysztof Swat. Krynicę Zdrój reprezentował prezes Stowarzyszenia Krynicka Organizacja Turystyczna – Bogdan Kałucki. Aby nadać jeszcze większą rangę porozumieniu podpisali się pod nim również wszyscy mieszkańcy obu Krynic obecni na spotkaniu. Porozumienie nie ma charakteru politycznego. Jest oddolną inicjatywą mieszkańców obu miast, wynikającą z „potrzeb serc i umysłów”. Porozumienie zakłada solidarną współpracę na rzecz mieszkańców, poprawienie jakości ich życia, tworzenie nowych miejsc pracy, wspólną promocję obu miast i wymianę kulturalną. Dzięki porozumieniu oba miasta „mają dostęp” zarówno do morza jak i do gór, i jak widać dzielące je kilometry nie mają tu znaczenia.