Miasta historyczne 3.0: w poszukiwaniu nowego modelu atrakcyjności

fot. Ela Marchewka

Druga edycja międzynarodowej konferencji została poświęcona zmianie podejścia miast historycznych – w szczególności tych, które są dotknięte zjawiskiem overtourismu – do strategii odbudowania turystyki, w kontekście aktualnych trendów i skutków pandemii Covid-19.

Jednym z wyzwań dla wielu miast historycznych była dotychczas rosnąca i złożona konkurencja oraz przerost funkcji turystycznej. Po spadku roli gospodarki turystycznej w okresie pandemii, konieczne jest zaproponowanie koncepcji działań dla wszystkich lokalnych interesariuszy, kształtujących politykę i atrakcyjność turystyczną miasta, zachowującą równowagę pomiędzy interesami różnych grup tworzących wspólnotę.

Trendy na rynku turystycznym do roku 2019 oraz skutki pandemii Covid-19 wskazują na konieczność zmiany podejścia do odbudowy turystyki. Zarządzanie powinno szybko i skutecznie zareagować na zachowania i oczekiwania odwiedzających w myśl koncepcji zwinnej turystyki, wytwarzając odporność przemysłu turystycznego i jego znaczenie dla lokalnej gospodarki.

Konferencja podzielona została na trzy panele dyskusyjne: Wyzwania dla przedsiębiorczości turystycznej po Covid-19, Turystyka a dziedzictwo kulturowe oraz Lokalna wspólnota na rzecz polityki turystycznej. Podkreślano również, jak ważne są dane, które dostarczają nam osoby podróżujące i jakie wnioski możemy i powinniśmy z nich wyciągać.

„Rewolucja informatyczna, z którą mamy obecnie do czynienia, polega na integracji spersonalizowanych danych konsumentów z globalnymi bazami big data w celu zaoferowania elastycznej podróży turystycznej zarządzanej przez turystów w czasie rzeczywistym. W tym nowym świecie DMO muszą po raz kolejny dostosować nie tylko swoją rolę i funkcję, ale także zdobyć nowe umiejętności oraz wchodzić w partnerstwa z nowymi aktorami rynku turystycznego (aplikacje turystyczne, platformy streamingowe czy stowarzyszenia mieszkańców)” – uważa prof. dr hab. Piotr Zmyślony z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Projekt Miasta Historyczne 3.0 został zainicjowany i jest prowadzony przez Miasto Kraków. Łącznie uczestniczy w nim 15 miast polskich i europejskich. Jego naczelnym celem jest wymiana wiedzy, dyskusja nad problemami, doświadczeniami, rozwiązaniami stosowanymi w miastach historycznych w aspekcie rozwoju turystyki dla poszukiwania wspólnych narzędzi zrównoważonego rozwoju. Współczesny, ruch turystyczny stawia szereg wyzwań mających na celu pogodzenie jakości życia mieszkańców z atrakcyjnością dla odwiedzających.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli: J.E. Leslie Scanlon, Ambasador Kanady w RP, Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Robert Andrzejczyk oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner. Wśród zaproszonych prelegentów byli także przedstawiciele miast historycznych m.in. Bolonii, Dubrownika, Genua, czy Wenecji.

Patronem medialnym konferencji był portal WaszaTurystyka.pl