Metro w Sofii połączyło lotnisko z centrum miasta

Otwarty nowy odcinek metra w Sofii, łączy port lotniczy z centrum miasta. Czas jazdy wynosi 15-20 minut. Nowy odcinek odchodzi od stacji Carigradsko Szose i ma 4 stacje: Przyjaźń, Iskursko Chausse, Sofia Sveta Gora i lotnisko w Sofii. Stacja Iskursko Chausse, ma bezpośrednie połączenie z linią kolejową między Sofii i Płowdiw.
Budowa nowego pięć kilometrów odcinku metra od bulwaru Tsarigradsko Chausse do lotniska rozpoczęła się pod koniec listopada 2012. Budowa kosztowała 136 mln lewów, z czego 110 mln pochodziło dotacji Unii Europejskiej.