Menedżer Turystyki Lokalnej – nowa specjalność w ofercie studiów podyplomowych

menedżer turystyki lokalnej

W lutym 2021 r. w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium rozpoczną się pierwsze zajęcia na nowo utworzonej specjalności – Menedżer Turystyki Lokalnej.

Z jednej strony jest to nowa specjalność (zapisy już trwają) w ofercie dydaktycznej uczelni dostosowana w pełni do obecnych wymagań rynku (zajęcia w formie hybrydowej, 130 godzin wykładów i warsztatów praktycznych realizowanych w 2 semestry). Natomiast z drugiej strony to kontynuacja działalności uczelni w zakresie kształcenia specjalistów z turystyki, kulturoznawstwa i rekreacji, które były prowadzone do niedawna w Gnieźnie na I i II stopniu.

Słuchacze będą współpracować z najlepszymi specjalistami od turystyki, mając możliwość na bieżąco wykorzystywać w swojej pracy i działalności fachową wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zjazdów.

Do kogo są skierowane studia?

Studia skierowane są dla osób, które pracują w dziedzinie turystyki na co dzień. Praktyczna strona edukacji w GSW Milenium sprawia, że słuchacze będą mogli na bieżąco wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej lub w swoim lokalnym biznesie.

Dodatkowo, studia podyplomowe na specjalności Menedżer turystyki lokalnej nie zamykają się na nikogo. Wiedza i umiejętności zostaną potwierdzone dyplomem ukończenia studiów podyplomowych GSW Milenium dla osób posiadających już ukończone przynajmniej studia licencjackie, a dla pozostałych – certyfikatem udziału w 130-godzinnym szkoleniu z wyszczególnieniem kompetencji.

Jaką wiedzę oraz umiejętności nabędą studenci na specjalności Menedżer turystyki lokalnej?

Jak sama nazwa wskazuje, studia na tej specjalności mają wymiar menedżerski – absolwenci studiów zdobędą wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im na bycie specjalistami i liderami w szeroko rozumianej turystyce, szczególnie w sferze zarządzania podmiotami związanymi z tym sektorem usług.

Studiując dowiesz i nauczysz się:

• jak skutecznie zarządzać produktem turystyki lokalnej oraz jak identyfikować interesy i selekcjonować cennych członków lokalnych sieci produktowych,
• o rozmaitych rodzajach doświadczeń turystycznych (w tym aktywizujących i grywalnych) jako składniki lokalnych propozycji dla małych, prywatnych grup turystycznych i dużych grup wycieczkowych,
• jak stosować instrumenty skutecznej i atrakcyjnej interpretacji lokalnego dziedzictwa,
• jakie funkcje i możliwości posiadają programy i platformy obsługujące rezerwacje, sprzedaż i automatyzację w wykonaniu i rozliczeniu usług,
• jak współpracować i optymalne kształtować relacje między sieciami i organizacjami turystycznymi a lokalnymi samorządami,
• jak prawidłowo komponować lokalne pakiety turystyczne o rozmaitym profilu i efektywnie nimi zarządzać,
• jak poznawać komponenty zintegrowanego i wielokanałowego marketingu produktu turystycznego,
• jak wdrożyć oraz zarządzać kampaniami marketingowymi i narzędziami marketingu dostosowanymi do różnych grup adresatów w celu promocji swojego produktu turystycznego,
• jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi w zarządzaniu lokalnymi produktami, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wystąpiły w związku z pojawieniem się epidemii.

Zobacz treści zajęć rozpisane na bloki:

• Sieciowe produkty turystyczne i lokalne organizacje zarządzania turystyką
• Sieciowe organizacje turystyczne a samorządy
• Doświadczenia turystów indywidualnych
• Struktura (komponenty) pakietu turystycznego i zarządzanie nim
• Skuteczny marketing lokalnych produktów turystycznych
• Narzędzia marketingu
• Zastosowanie aplikacji mobilnych i Internetu rzeczy (IoT) w turystyce
• Zarządzanie kryzysowe w lokalnej turystyce (w czasach zarazy)

Wybierz studia podyplomowe – Menedżer turystyki lokalnej

• 1. zajęcia w lutym 2021 r.
• czas trwania: 2 semestry (luty-maj oraz październik-grudzień) razem 130 godzin wykładów warsztatowych,
• forma zjazdów: 5-6 sesji zdalnych (sobota-niedziela), 2 sesje stacjonarne w Gnieźnie (integracja, wymiana doświadczeń, zaliczenie). W przypadku ciągłego zagrożenia epidemiologicznego wszystkie zjazdy odbędą się zdalnie.
• cena całkowita studiów to 4000 zł. Możliwość płatności w 6 ratach.
• 5% rabatu przy wpłacie całości kwoty w grudniu 2020 r.

Więcej informacji i zapisy na http://studiapodyplomowe.milenium.edu.pl/menedzer-turystyki-lokalnej/

lub w Dziekanacie Studiów Podyplomowych w Gnieźnie
tel. +48 61 428 26 27 lub +48 690 942 988
e-mail [email protected]

Materiał powstał we współpracy z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium