Mazowsze zaprasza na konferencję „Trendy w rozwoju zrównoważonej turystyki”

fot. archiwum MROT

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna serdecznie zaprasza do udziału w konferencji online „Trendy w rozwoju zrównoważonej turystyki” w piątek 29 października o godz. 10:00.

Konferencja w formule online będzie dotyczyć sposobów promocji zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich i będzie transmitowana na żywo na profilu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na Facebooku.

Konferencja odbywa się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Ramowy program wydarzenia:

10.00 – 10.25 – powitanie uczestników, rozmowa z zaproszonymi gośćmi
10.25 – 10.30 – wprowadzenie do tematu konferencji, prezentacja programu
10.30 – 11.00 – prezentacja obiektów agroturystycznych z północnej części województwa mazowieckiego
11.00 – 11.15 – wywiad z gestorami wybranego obiektu
11.15 – 12.00 – prezentacja pt. „Wdrażanie turystyki zrównoważonej na obszarach wiejskich – wyzwania, bariery i dobre praktyki” – Marta Mills
12.00 – 12.15 – prezentacja obiektów agroturystycznych z zachodniej części województwa mazowieckiego
12.15 – 12.30 – wywiad z gestorami wybranego obiektu
12.30 – 12.50 – przerwa
12.50 – 13.35 – wywiad ekspertem „Zrównoważona turystyka na obszarach wiejskich na Mazowszu – szansa czy wyzwanie?” – dr Bartłomiej Walas
13.35 – 13.50 – prezentacja obiektów agroturystycznych z południowej części województwa mazowieckiego
13.50 – 14.05 – wywiad z gestorami wybranego obiektu
14.05 – 14.50 – prezentacja badań „Agroturystyka na Nowo”
14.50 – 15.05 – prezentacja obiektów agroturystycznych ze wschodniej części województwa mazowieckiego
15.05 – 15.20 – wywiad z gestorami wybranego obiektu
15.20 – 15.30 – podsumowanie konferencji

Prelegenci:

– Marta Mills – prezentacja „Wdrażanie turystyki zrównoważonej na obszarach wiejskich – wyzwania, bariery i dobre praktyki”
– dr Bartłomiej Walas – wywiad „Zrównoważona turystyka na obszarach wiejskich na Mazowszu – szansa czy wyzwanie?”
– prezentacja badań „Agroturystyka na Nowo”