Mazowsze: rozwijamy sieciowe produkty turystyczne

AG

Podczas seminarium zorganizowanego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną, certyfikaty dla najlepszych produktów turystycznych województwa mazowieckiego 2016 otrzymały: Warszawa Singera, Park Rozrywki Julinek, Turniej Smaków na zamku w Liwie, Młyn Gąsiorowo oraz Farma Iluzji.

Seminarium “Komercjalizacja sieciowych produktów turystycznych województwa mazowieckiego” odbyło się w auli Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Otwierając imprezę, Jan Błoński, prezes zarządu MROT, powiedział: “Jeszcze dwadzieścia lat temu rządzący stolicą nie wierzyli, że w Warszawie może rozwinąć się turystyka. Mam dużą satysfakcję, że nie mieli racji. Że Warszawa jest bardzo ważnym punktem na mapie atrakcji turystycznych Polski i że turystyka w Warszawie wciąż się rozwija. Podobnie jest z Mazowszem. Przez ostatnie lata wszyscy wspólnie burzymy stereotyp, że w Polsce atrakcyjne są tylko północ i południe kraju. My wszyscy na Mazowszu pracujemy nad tym, by przekonać innych, że Mazowsze jest atrakcyjne turystycznie.
Często mamy problem z wydobyciem tego, co najbardziej atrakcyjne na Mazowszu i sprzedaniem tego. Potencjał turystyczny Mazowsza jest ogromny. Od nas zależy, jak będzie zagospodarowany. Obecnie, nasze działania promocyjne przenosimy na wyższy poziom – komercjalizacji produktów turystycznych w układzie sieciowym.”

Najprzyjemniejszym punktem programu było wręczenie certyfikatów najlepszych produktów turystycznych województwa mazowieckiego. Odebrali je przedstawiciele następujących produktów: Warszawa Singera, Park Rozrywki Julinek, Turniej Smaków na zamku w Liwie, Młyn Gąsiorowo oraz Farma Iluzji.

Natępnie Magdalena Ragus dyrektor departamentu e-Informacji Polskiej Organizacji Turystycznej wręczyła certyfikaty czterech gwiazdek reprezentantom dwóch mazowieckich punktów informacji turystycznwej: w Radomiu i Nowym Dworze Mazowieckim.

Magdalena Ragus powiedziała: “Od czerwca ubiegłego roku wprowadziliśmy nowy system certyfikacji punktów informacji turystycznej. Poprzedni, funkcjonujący od 2010 roku, skupiał się na jakości technicznej, wyposażeniu. Obecny większą wagę przykłada do jakości funkcjonalnej, jakości obsługi. Zwracamy uwagę na umiejętność porozumiewania załogi IT się z gośćmi, m.in. w językach obcych, w języku migowym, na obsługę niepełnosprawnych. Chcemy, by punkty IT czterogwiazdkowe nie były tylko punktami informacyjnymi, ale punktami obsługi turystycznej. Punkty czterogwiazdkowe powinny mieć na przykład przechowalnie bagażu.
Zmiana systemu powoduje, że punkty, które wcześniej posiadały już certyfikaty czterech gwiazdek odzyskują je.”

Iwona Majewska, zastępca dyrektora MROT, przedstawiła rozwój sieciowych produktów turystycznych na Mazowszu.
Powiedziała m.in.: “W 2011 roku postanowiliśmy zmienić dysproporcję między potencjałem Mazowsza a komercjalizacja produktów turystycznych i ich sprzedażą. Rozpoczęliśmy program rozwoju sieciowych produktów turystycznych Mazowsza. Pierwszym krokiem była identyfikacja produktów oraz liderów grup produktowych. Sieciowe produkty podzieliliśmy na marki parasolowe: kultura i sztuka, aktywny wypoczynek, historia, smaki i tradycja.
W 2012 roku zawiązaliśmy grupy robocze produktów wokół liderów oraz nawiązaliśmy współpracę między usługodawcami a touroperatorami. Opracowaliśmy również oferty turystyczne w oparciu o produkty i rozpoczęliśmy promocję oraz komercjalizację produktów.
W następnym roku nasze działania skupiliśmy na:
stworzeniu pierwszego katalogu ofert produktowych
dystrybucji katalogu
seminarium dla branży
study tour dla pracowników IT i biur podróży
spotkaniu liderów produktów.

W latach 2014-15 nastąpiła aktualizacja ofert. Zorganizowaliśmy warsztaty dla roboczych grup produktowych i opracowaliśmy pierwszy w kraju podręcznik tworzenia produktów sieciowych. Podzieliliśmy produkty na cztery grupy. W pierwszej znalazły się produkty najbardziej zaawansowane: Weekend z Termami Mszczonów, Industrialne Mazowsze, Legendy i baśnie Mazowsza, Wielki Gościniec Litewski, Szlak Folkloru i Smaku Mazowsza. W drugiej grupie – produkty, które wymagają dopracowania, m.in. Szlak Chopinowski, Szlak Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, Szlak Książąt Mazowieckich.
W trzeciej i czwartej grupie znalazły się produkty niejednorodne, wymagające większych nakładów pracy.

W roku 2016 nastąpiła intensyfikacja pracy z produktami z grup I i II, rozszerzanie sieci każdego z produktów oraz promocja (miedzy innymi w social mediach, aplikacjach mobilnych).

Na 2017 rok zaplanowaliśmy: intensyfikację pracy z produktami z grup I i II, warsztaty produktów, wypracowanie ofert produktowych, objęcie promocją produktów z tych dwóch grup, kontynuację pracy z produktami z grup I i II, rozszerzenie sieci partnerów, dalsza promocję. Planujemy także rozszerzenie sieciowych produktów turystycznych o turystykę wodną, turystykę rodzinną oraz produkt Kampinoski Park Narodowy i okolice, także podział grupy produktowej Folklor i Smak Mazowsza. Chcemy, by pod koniec roku istniały wiodące sieciowe produkty turystyczne, niezależnie od tego, ile ich będzie. Będziemy z nimi intensywnie współpracować, będziemy je promować i nimi się chwalić. Oczywiście, nie zapomnimy o tych produktach słabszych, ale to tymi flagowymi będziemy grali.”