Mazowsze rozmawiało o promocji turystycznej

AG

Marka była tematem przewodnim VII Kongresu Promocji Mazowsza, który odbył się w Warszawie. Rozmawiano jednak nie tylko o samej marce, także o współpracy marketingowej, sposobach promocji, brandingu.

Stu kilkudziesięciu reprezentantów samorządów różnego szczebla z Mazowsza, ekspertów od marketingi i promocji przez kilka godzin dyskutowało, uczestniczyło w warsztatach.

Pierwszą część stanowiły wykłady właśnie o marce i jej znaczeniu. Prelegentami byli: Jarosław Górski z Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc BEST PLACE oraz Dariusz Tworzydło, prezes zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Ten drugi podkreślił: “Budowanie marki to proces długi, wymaga współpracy i koordynacji na wielu płaszczyznach i pomiędzy wieloma podmiotami. Problem pojawia się, kiedy nadchodzi kryzys. Warto pamiętać, aby w takiej sytuacji nie popełniać kardynalnych błędów, którymi najczęściej są zamykanie się przed mediami, unikanie dialogu, brak otwartej i spójnej komunikacji, brak planu działania i ich koordynacji.”

Druga część była poświęcona marce w przestrzeni.

Adam Mikołajczyk, prezes zarządu Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc BEST PLACE, powiedział m.in.: “Marka dzieje się w przestrzeni. Architektura opiera się na emocjach, a więc pomaga w strategii marki, buduje wizerunek… Kilka lat temu w Polsce nastąpił przełom. Polska architektura zaczyna być w kręgu zainteresowania designerów, ale i turystów.Coraz więcej ludzi przyjeżdża w konkretne miejsca, żeby oglądać polską architekturę nowoczesną, nie tylko tę wielką, ale i małe obiekty. Wzrasta rola kreatywności w turystyce miejskiej. Liczy się nie tylko oglądanie i poznawanie, ale także doświadczanie nowych, unikalnych wrażeń. Oferta kulturalna coraz częściej wzmacnia swój potencjał przez potencjał miejsc. Obecnie najlepsi architekci tworzą przestrzenie przyciągające turystów.”

Z kolei Piotr Oleksiak z Brandquest w doskonale ilustrowanym wykładzie odpowiedział na pytanie zawarte w tytule swojego wystąpienia “Mieć logo albo nie mieć…” Przedstawił podstawowe zasady przy tworzeniu nośnego logotypu, z uwzględnieniem logotypów turystycznych. Zaprezentował najlepsze światowe i krajowe logotypy, ale i przykłady kompletnie nieudanych prób. Wskazał, jakich błędów należy unikać przy procesie tworzenia logotypów, jak stworzyć uniwersalne logo, zaakcentował dlaczego logo jest ważne w promocji.

Tomasz Stemplewski opowiadał, jak przed kilkunastu laty wraz z zespołem pracował nad marką turystyczną Śląska. Region ten bardzo słabo kojarzył się z wypoczynkiem, jest bardzo zróżnicowany. Śląsk to przecież m.in. różniące się między sobą Beskid Śląski i Beskid Żywiecki, zabytki architektury przemysłowej Śląska i Zagłębia, skałki i zamki Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Jasna Góra. Trzeba było znaleźć wspólny mianownik dla tych wszystkich miejsc a jednocześnie w promocji uwzględniać różnorodność regionu. Prelegent podkreślił rolę systematycznych badań opinii, sondaży, które pomagają w budowie oferty produktowej i promocji. To turyści odwiedzający Śląsk wskazali, że jednym z wyróżników regionu jest miejscowa kuchnia.

Uzupełnieniem, ale i ważną częścią Kongresu były warsztaty: Customer Journey – czyli wybierz się w podróż, aby zrozumieć swojego odbiorcę; Wykorzystanie danych z monitoringu portali społecznościowych na potrzeby promocji samorządów; Skuteczna komunikacja video z wykorzystaniem YouTube.

Patronem medialnym Kongresu był portal WaszaTurystyka.pl