Marynarze Stena Line wolontariuszami na statku-szpitalu Mercy Ships

archiwum Stena Line

Po owocnym programie wolontariatu w 2018 roku, kolejnych dwóch marynarzy armatora Stena Line przygotowuje się do trzymiesięcznej służby na pokładzie statku-szpitala Africa Mercy. Stena Line wspiera organizację charytatywną Mercy Ships nie tylko poprzez pozyskiwanie funduszy oraz szerzenie wiedzy o jej działalności, ale także poprzez dzielenie się kompetencjami morskim i technicznymi swoich pracowników.

Dwóch marynarzy ze Stena Line, Martina Thowsen i Alexander Gustafsson, w ciągu następnych kilku dni rozpocznie rejs ze stoczni w Las Palmas, gdzie statek-szpital Africa Mercy przechodzi przegląd przed podróżą, do wybrzeża Senegalu (Afryka). Obowiązki wolontariuszy ze Stena Line będą zależały od bieżących potrzeb, ale są oni gotowi na podjęcie każdego wyzwania.

Alexander Gustafsson, marynarz ze statku Stena Nautica, obsługującego trasę Varberg-Grenaa (Szwecja – Dania), powiedzial: “Jestem gotowy na nadchodzące wyzwania i chcę podziękować moim kolegom ze Stena Line, którzy podzielili się ze mną swoim cennym doświadczeniem i wiedzą.”

Mercy Ships czyli „statki miłosierdzia” to pozarządowa organizacja charytatywna. Posiada i wykorzystuje w swojej działalności największy cywilny statek szpitalny na świecie – Africa Mercy. Na pokładzie wykonywane są operacje chirurgiczne i procedury dentystyczne a także udziela się wykwalifikowanej opieki medycznej.

Do działania statku-szpitala Africa Mercy potrzeba obsadzenia aż 200 różnych stanowisk. Choć zespół opieki medycznej stanowi lwią część tej liczby, potrzebni są również przedstawiciele innych zawodów jak np. stolarze, mechanicy, oficerowie ochrony, kucharze. Na pokładzie spotykają się osoby z około 50 różnych narodowości. Podczas rejsu będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Martina Thowsen, która na co dzień pracuje jako marynarz na pokładzie Stena Scandinavica, promu kursującego na trasie Göteborg-Kilonia (Szwecja – Niemcy), podkreśliła: “Nie mogę się doczekać spotkania z ludźmi z innych kultur i krajów, ale przede wszystkim chcę jak najszybciej wziąć udział w tak wielkiej sprawie. Mimo że nie pracuję bezpośrednio z zespołem opieki medycznej, na statku Africa Mercy będę wspierać działania mające na celu poprawę ludzkiego życia.”

Program wolontariatu jest częścią strategii zrównoważonego rozwoju Setna Line. Łączy wszystkie jej trzy wymiary: ekonomiczny, ekologiczny oraz społeczny. Program został uruchomiony w 2017 roku a pracownicy ze wszystkich ośmiu regionów biznesowych armatora są zachęcani do udziału w programie. Zgodnie z wartościami Mercy Ships wszyscy wolontariusze pracują za darmo. Jednak Stena Line gwarantuje urlop i zapewnia pokrycie ogólnych kosztów wyjazdu oraz wszystkich niezbędnych szczepień.
Od 2017 roku Stena Line jest sponsorem organizacji humanitarnej Mercy Ships. Organizacja ta operuje w pełni wyposażonymi statkami-szpitalami, obsługiwanymi przez wolontariuszy, dostarczając bezpłatną, ratującą życie opiekę medyczną do krajów, które najbardziej jej potrzebują. Partnerstwo to ma za celu szerzenie wiedzy o Mercy Ships, zwiększenie zainteresowania darowiznami wśród klientów i partnerów biznesowych Stena Line, a także promowanie wolontariatu wśród pracowników w celu dzielenia się ich kompetencjami technicznymi i morskimi.

Więcej na stronie: www.stenaline.com/mercyships

Strategia zrównoważonego rozwoju Stena Line opiera się na obszarach tematycznych związanych z globalnymi celami ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2018 r obszar Równość i Integracja został uruchomiony jako piąty obszar tematyczny, uzupełniając istniejące cztery obszary – Czysta Energia, Dobre Zdrowie i Samopoczucie, Życie pod Wodą oraz Odpowiedzialna Konsumpcja.

Więcej na stronie www.stenaline.com/sustainability