Marszałkowie będą musieli sprowadzać turystów

shutterstock

Nowy podsekretarz stanu odpowiedzialny za turystykę w MSiT, rozpoczął swa pracę od projektu ustawy o zmiany w Ustawie o usługach turystycznych. Niestety, do starego kształtu ustawy został dodany tylko jeden podpunkt.

MSiT postanowiło znowelizować ustawę o usługach turystycznych, jednak nie w taki sposób, w jaki oczekuje tego branża. Autorzy projektu odnoszą się wyłącznie do problemu odpowiedzialności Marszałków wojewódzkich za sprowadzenie turystów do kraju, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, nie zapewni im powrotu. Jak czytamy w projekcie:

Projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, który w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822) w art. 5 po ust. 5 dodaje ustęp 5a, w brzmieniu:

Marszałek województwa lub wskazana przez niego jednostka upoważniona do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, o której mowa w ust. 4, prowadzi działania związane z organizacją powrotu turystów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w przypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.

Oczywiście, głównym powodem nowelizacji są dyskusje, jakie trwają od pamiętnego roku 2012, kiedy to wystąpiły największe w ostatnich latach trudności ze sprowadzaniem klientów bankrutujących lub padających biur podroży do kraju. Spory trwały podczas sprowadzania turystów i nie ustały do dziś. Marszałkowie szczególnie protestowali – interpretując niejasne do tej pory przepisy – przeciwko pokrywania z ich budżetów kosztów powrotu.

Projekt nowelizacji nie odnosi się jednak do kwestii zasadniczej zarówno dla biur, jak i dla klientów oraz samych marszałków, czyli braku środków na sprowadzenie turystów i zwrot wpłaconych zaliczek. Często zdarza się bowiem, że gwarancja ubezpieczeniowa nie pokrywa całej kwoty. Projekt nie wyjaśnia, skąd marszałkowie mają wziąć brakującą sumę ani nie rozwiązuje systemowo tego problemu.

Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski skomentował: „Z jednej strony powstanie projektu nowelizacji ustawy to dobra informacja, ponieważ wreszcie zostanie ostatecznie rozstrzygnięte, na kim spoczywa obowiązek organizowania powrotów do kraju turystów biur, które upadły. Z drugiej strony, niepokojące jest uzasadnienie projektu. Wynika z niego, że nie istnieją żadne inne problemy z zabezpieczeniami finansowymi klientów biur podróży, a przecież one występują.”

“Z punktu widzenia branży nowelizacja ta jest więc absolutnie niewystarczająca. Oczekujemy nowelizacji, bądź stworzenia nowej ustawy, która rozwiąże mnóstwo innych problemów. Powinna chociażby spowodować, że legalnie działające biura podróży będą chronione przed działaniem szarej strefy. Ustawa powinna też wprowadzać zasady konkurencji, tak aby wszystkie podmioty działające na rynku były równe wobec prawa. To tylko jedna z licznych kwestii, które powinna regulować ta nowelizacja.”

Projekt został przekazany do m.in. izb, stowarzyszeń, organizacji turystycznych, marszałków wojewódzkich, izby ubezpieczeń. Odpowiedzi oczekiwane są do końca stycznia.


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center