Maria Napiórkowska nie jest już dyrektorem Departamentu Turystyki

AG

Pierwsza zmiana w Departamencie Turystyki MSiT. Ze stanowiska dyrektora departamentu odchodzi Maria Napiórkowska. Według nieoficjalnych informacji WaszejTurystyki.pl, jej następczynią będzie Joanna Jędrzejewska Debortoli.

Tempo zmian w polskiej turystyce nie maleje. Po zwolnieniach w POT (prezes Rafał Szmytke, wiceprezes Elżbieta Wąsowicz zaborek i czworo doradców) zaczął się proces reorganizacji zespołu w Departamencie Turystyki. Ze stanowisk odchodzą Maria Napiórkowska oraz Elżbieta Wyrwicz. Można się było tego spodziewać po lekturze wywiadu, jakiego udzieliła WaszejTurystyce.pl podsekretarz stanu w MSiT, Dorota Dulińska (czyt: Koniec z marazmem w Departamencie Turystyki i w POT zapowiada minister Dulińska).

Mówiła w nim, m.in.: “Nie ukrywam, że chciałabym mieć w Departamencie Turystyki zgrany i dynamiczny zespół. To powinno być podstawą do naszych dalszych działań, zważywszy choćby obszar, na jakim się poruszamy. Zakładam, że w departamencie są osoby, które wywiązują się dobrze ze swoich obowiązków. Od początku postawiłam sobie za cel poznanie każdej osoby, która pracuje w departamencie, żeby zobaczyć, kto kryje się za konkretnym działaniem, jakie są efekty jego pracy, czy to jest wysiłek intelektualny, czy tylko markowanie pracy. Jeszcze nie skończyłam przyglądać się i oceniać wszystkich pracowników. Oczywiście, intencja była taka, żeby proces oceny przebiegł jak najszybciej. Jednak podkreślam, nie da się ocenić człowieka w kwadrans i jeszcze nie zakończyłam rozmów ze wszystkimi pracownikami, żeby podjąć ostateczne decyzje personalne.”

Nie znamy powodów odejścia Marii Napiórkowskiej i Elżbiety Wyrwicz ze stanowiska, domniemywać można, że nie pasowały do koncepcji nowego kierownictwa resortu. Napiórkowskiej zdarzało się także wzbudzać kontrowersje wśród branży turystycznej, jak choćby na zeszłorocznym Walnym Zebraniu PIT.
Pisaliśmy o tym w maju (czyt: PIT: chcemy nowej ustawy, władzo do pracy!): Dyrektor departamentu turystyki w MSiT Maria Napiórkowska odpowiadając na pytanie m.in. Małgorzaty Karwat i Katarzyny Szepczyńskiej, dlaczego jej resort nie walczy z szarą strefą, stwierdziła: „Ministerstwo nie może nić poradzić na szarą strefę, dopóki działa ona legalnie.”
Jakoś nie zająknęła się, że właśnie zmiana ustaw, rozporządzeń, mogą i powinny tę „legalność” szarej strefy zakończyć.
Z kolei temat nowej ustawy sprowadziła do stwierdzenia: „Do końca roku będziemy pisali „Białą Księgę”, chcemy napisać nową ustawę tak szybko, jak to będzie możliwe.”
Odnosząc się do uwag polskiej branży turystycznej dotyczących źle opracowywanych i w zły sposób umieszczanych ostrzeżeń przed wyjazdami do innych krajów na stronie MSZ, Napiórkowska poradziła, żeby tych ostrzeżeń szukać na stronie MSZ… Dodała: „Nigdy nie jest tak, że jedna strona jest zła, druga dobra. Prawda leży pośrodku.”

Według nieoficjalnych informacji, jakie zdobyła WaszaTurystyka.pl, stanowisko dyrektora departamentu obejmie Joanna Jędrzejewska Debortoli. Pracowała m.in. w PAIiIZ oraz jako kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Gospodarczej – Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Marszałkowskim Mazowsza, a także w – obecnie – w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki w UM . Studiowała na WSSM w Łodzi oraz MBA Marketing & Finance w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center