Malta Tourism Authority – Carlo Micallef nowym Dyrektorem Generalnym

Carlo Micallef/fot. archiwum MTA

Carlo Micallef, absolwent Uniwersytetu Maltańskiego, od wielu lat związany z Maltańską Organizacją Turystyczną (MTA), został mianowany nowym Dyrektorem Generalnym instytucji.

Minister Turystyki Clayton Bartolo podkreślił, że awans Micallefa na stanowisko dyrektorskie to dobry wybór ponieważ Maltańska Organizacja Turystyczna jest głównym motorem wspierającym i rozwijającym maltański sektor turystyczny, opierający się na zasadach jakości i zrównoważonego rozwoju. Minister podziękował Johannowi Buttigiegowi, dotychczasowemu CEO, za pełnienie funkcji w ostatnich latach.

Prezes MTA Gavin Gulia skomentował „Maltańska Organizacja Turystyczna zatwierdziła wybór Carla Micallefa na stanowisko Dyrektora Generalnego MTA. Carlo wnosi do tego wysokiego stanowiska swoje bogate doświadczenie w branży i w imieniu całej Rady Dyrektorów życzę mu powodzenia w nowym zadaniu. Jestem przekonany, że będzie on z powodzeniem kierował branżą w okresie ożywienia gospodarczego i później. Korzystając z okazji, pragnę również podziękować odchodzącemu Dyrektorowi Generalnemu Johannowi Buttigiegowi za jego niestrudzone wysiłki i wkład w pozytywne i skuteczne zarządzanie MTA w czasie pandemii, co miało kluczowe znaczenie dla wszystkich interesariuszy, którzy teraz mogą powracać do energicznie działającej branży turystycznej”.

Carlo Micallef jest absolwentem studiów z zakresu handlu i zarządzania ze specjalizacją w marketingu na Uniwersytecie Maltańskim. Od 25 lat pracował na różnych stanowiskach w Maltańskiej Organizacji Turystycznej. Pełnił też funkcję dyrektora zagranicznej placówki MTA w biurze w Amsterdamie, w której był odpowiedzialny za promocję Wysp Maltańskich na rynku holenderskim, belgijskim i w krajach skandynawskich. Po powrocie na Maltę zajmował się rozszerzaniem strategii promocyjnej kraju na nowe, często niszowe, rynki turystyczne. W 2014 roku Micallef został Dyrektorem ds. marketingu MTA, a w 2017 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego. Jest także związany z Instytutem Studiów Turystycznych: od 2013 roku zasiadał w Radzie Gubernatorów Instytutu, a w 2017 roku został mianowany przewodniczącym placówki.