Małgorzata Tańska nową dyrektorką ZOPOT-u w Pekinie

Małgorzata Tańska/fot. facebook

Nową dyrektorką Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Pekinie, której kandydaturę rekomendowaną przez komisję zaakceptował Rafał Szmytke, prezes POT, została Małgorzata Tańska.

Tańska jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskiem, dyplomatą (stopień dyplomatyczny radca) z prawie 15 letnim stażem, dziennikarką, redaktorką i specjalistką z zakresu PR.

Ostatnie 4 lata pracowała w podległym MSZ Instytucie Polskim w Nowym Delhi, przez rok jako zastępca i przez trzy jako p.o. dyrektora IP. W zakresie obowiązków należało m.in. kierowanie kilkuosobowym zespołem pracowników IP, współpraca z miejscowymi mediami i instytucjami w celu promocji w Republice Indii, Nepalu, na Sri Lance i w Bangladeszu polskiej kultury, historii, tradycji, osiągnięć i atrakcyjności m.in. turystycznej. Autorka wielu koncepcji i projektów marketingowo-promocyjnych, organizowała m.in. koncerty, wystawy, konferencje, warsztaty, targi.

W latach 2012-2018 pracowała na stanowisku Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kazachstanie. Zajmowała się tam m.in. organizacją wyjazdów polonijnych do Polski i promocją turystyki do Polski wśród obywateli kazachstańskich, także Polonii. Do jednego z największych sukcesów zawodowych należało zorganizowanie repatriacji do Polski samolotem specjalnym grupy 160 osób w grudniu 2016 roku.

Od marca 2008 roku do końca września 2012 roku pełniła funkcję szefa Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Indonezji, w tym przez rok była kierownikiem całej placówki dyplomatycznej (charge d’Affaires Ambasady RP w Indonezji). W czasie pełnienia misji w Indonezji była odpowiedzialna między innymi za promocję Polski jako kraju atrakcyjnej destynacji turystycznej oraz wzmacnianiem polsko-indonezyjskich relacji gospodarczych w tym w sektorze turystycznym. Organizowała też m.in. co roczne wyjazdy studyjne dziennikarzy indonezyjskich do Polski, co zaowocowało serią artykułów przedstawiających walory Polski. Podczas układania programu wizyt medialnych szczególny nacisk kładła na promocję atrakcji turystycznych w Polsce.

Jednocześnie, będąc przez prawie 10 lat konsulem RP, w Indonezji i Kazachstanie, zajmowała się m.in. współpracą z miejscowymi biurami podróży w ramach promocji polskiej turystyki i udzielania informacji wizowej.

W latach 2006-2007 pracowała jako ekspert ds. promocji i marketingu w Urzędzie Miasta Warszawy.

W latach 1992-2008 pracowała jako dziennikarka i redaktorka w prasie, radiu i mediach elektronicznych.

Przeszła wszystkie niezbędne dla pracowników dyplomatycznych szkolenia MSZ, także dotyczące problematyki promocji turystyki do Polski.

Posiada bogate doświadczenie w dyplomacji i administracji publicznej oraz na stanowisku kierowniczym. Zna biegle język angielski i rosyjski.