Małgorzata Jarosińska-Jedynak nową wiceprezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka

fot. archiwum Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

Małgorzata Jarosińska-Jedynak od 1 lutego 2024 roku pełni funkcję wiceprezesa Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Jest specjalistką w zakresie pozyskiwania środków europejskich oraz realizacji projektów inwestycyjnych.

Absolwentka inżynierii środowiska oraz studiów podyplomowych z bezpieczeństwa i higieny pracy Politechniki Rzeszowskiej. Pracowała m.in. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie pełniła funkcję dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

W listopadzie 2018 roku została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Rok później została nominowana na stanowisko ministra funduszy i polityki regionalnej, wchodząc w skład rządu, a w 2020 roku: na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie – w randze ministra – pracowała jeszcze pod koniec ubiegłego roku.

Od początku ścieżki zawodowej wspierała rozwój województwa i kraju poprzez wsparcie szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz realizację kluczowych inwestycji wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców.

Zarząd Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka tworzą – prezes: Adam Hamryszczak oraz wiceprezesi: Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Bartosz Górski.