Małe biura podróży ponoszą duże koszty nowych metod płatności

Amadeus

Firmy z sektora turystycznego wydają rocznie 74,5 mld dolarów na zarządzanie płatnościami. Największe koszty ponoszą biura podróży, najmniejsze – branża lotnicza.

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Amadeusa, firmy z branży turystycznej wydają średnio 5,3% swoich przychodów na zarządzanie płatnościami, w tym opłaty dla dostawców usług i inne koszty pośrednie. W skali całej branży chodzi o kolosalną sumę 74,5 mld dolarów. Mniejsze firmy płacą zdecydowanie wyższe prowizje. W przypadku firm osiągających przychody do 15 mln dolarów prowizje te stanowią 7,5 proc. przychodu. Dla porównania biura podróży generujące ponad 1 mld dolarów przychodu rocznie, płacą 3,8 proc.

Branża turystyczna z opóźnieniem wdraża innowacje w płatnościach, ale ma świadomość, że jest to niezbędne. Ponad 95 proc. respondentów ankiety zrealizowanej przez portal PYMNTS planuje wprowadzenie w najbliższej przyszłości nowych rozwiązań płatniczych, a 14 proc. chce wdrożyć „wiele takich rozwiązań”. Główną przyczyną podawaną przez respondentów są sugestie ze strony klientów (91 proc.) i lęk przed ich utratą (83,3 proc.).

Kierownicy ds. płatności wskazują, że barierą dla wprowadzenia innowacji jest duża liczba nowoczesnych dostawców takich usług. Aż 85 proc. firm odnotowało wzrost liczby akceptowanych metod płatności w ostatnich pięciu latach. Respondenci przyjmują średnio płatności realizowane za pomocą 9 metod, a w ostatnich kilku latach firmy dodały przeciętnie 3 nowe sposoby. Analogicznie, zdecydowana większość biur podróży (ponad 80 proc.) współpracuje z 3-10 różnymi dostawcami usług płatniczych, co jeszcze bardziej zwiększa złożoność. Jedynie 36 proc. firm turystycznych uważa, że innowacje w płatnościach pomogą obniżyć koszty funkcjonowania.

„Branża turystyczna osiągnęła punkt zwrotny w zakresie innowacji płatniczych. Następnych kilka lat będzie dla niej okazją do usprawnienia obsługi klienta oraz obniżenia kosztów dzięki innowacjom w technologiach finansowych. Firmom, które chcą wprowadzać innowacje w płatnościach zalecamy podejście strategiczne, czyli określenie tego, co stanowi zasadniczą przewagę konkurencyjną, a co można zlecić na zewnątrz. Następnie, podczas oceny przyszłych innowacji należy skupić się wyłącznie na tych, które usprawniają obsługę klienta lub zmniejszają skomplikowanie oraz koszty pośrednie i bezpośrednie” – powiedział Bart Tompkins, dyrektor zarządzający Amadeus ds. płatności.

„Branża turystyczna ma bardziej globalny charakter niż jakakolwiek inna. Wymaga zatem metod płatności dostosowanych do potrzeb klientów z różnych części świata oraz zgodności z lokalnymi przepisami prawa. Pomimo tych wyzwań jest jasne, że bardziej spersonalizowana obsługa klienta oraz innowacyjne rozwiązania płatnicze mogą zapewnić firmom działającym w branży przewagę nad konkurencją” – dodaje.

Badanie zostało zrealizowane przez portal PYMNTS w pierwszej połowie 2018 r. Rozmowy telefoniczne przeprowadzono z 78 kierownikami ds. płatności pracującymi w liniach lotniczych (9), hotelach (41) i u pośredników turystycznych (28). Respondenci pochodzili z przedsiębiorstw różnej wielkości, z których ponad 60 proc. generuje przychody rzędu ponad 100 mln dolarów rocznie. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie firmy Amadeus Payments, która obsługuje płatności o wartości ponad 117 mld dolarów rocznie dla ponad 1000 biur podróży.