Mała Fatra – raj dla rowerzystów

archiwum SACR

W roku 2013 rozpoczęto na Słowacji realizację projektu, który opierał się na pomyśle jeszcze z roku 2012, zakładającym budowę sieci 260 kilometrów tras i ścieżek rowerowych w Dolinie Terchowej, w okolicach Żyliny i w całym regionie kysuckim.

Całość ma być połączona z trasami rowerowymi w Polsce. W roku 2011 projekt powierzono inżynierowi Peterowi Chrapčiakowi, który wytyczył większość tras z dala od ruchliwych szos i poprowadził trasy służące kolarstwu górskiemu. Jednym z elementów nowego projektu jest magistrala rowerowa w Dolinie Bystrzyckiej.
Dzięki nowym trasom ( w tym 130 kilometrów specjalnie oznakowanych szlaków) region stanie się na Słowacji regionem o najbardziej gęstej sieci szlaków rowerowych – będzie ich ponad 645 kilometrów.

Igor Choma, przewodniczący okręgowej organizacji ruchu turystycznego regionu Mała Fatra powiedział: “Jestem bardzo zadowolony, że projekt, który rozpoczęliśmy w roku 2012, rozwija się. Służy on nie tylko turystom odwiedzającym nasz region, ale i mieszkańcom, którzy dzięki niemu mogą aktywnie spędzać wolny czas.”

Wytyczeniu tras towarzyszyło wydanie mapy szlaków rowerowych w Małej Fatrze oraz wprowadzenie w życie nowej aplikacji na urządzenia mobilne, która ułatwi poruszanie się po trasach.