Lotnisko w Rzeszowie – są pieniądze z UE na rozbudowę

Tak będzie wyglądać docelowo wschodnia część lotniska po wykonaniu pierwszej z inwestycji. Część dobudowywaną i remontowaną oznaczona jest kolorem czerwonym/fot. archiwum lotniska w Rzeszowie.

Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka może dostać ponad 16,5 mln euro dotacji na ważne inwestycje infrastrukturalne.

Komitet Koordynacyjny The Connecting Europe Facility (CEF) Transport zatwierdził właśnie rekomendację Komisji Europejskiej na przyznanie dofinansowania dla wybranych projektów dotyczących mobilności wojskowej oraz infrastruktury paliw alternatywnych.

Wśród sześciu polskich, z ogółem wybranych 22 projektów dofinansowanych z instrumentu Łącząc Europę, aż dwa przygotowało lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce. Oba uzyskały uznanie w obszarze tematycznym „Dostosowanie sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania (dual use) w ramach mobilności wojskowej (tzw. Military Mobility)”.

Jakie to projekty?

1. Budowa II etapu równoległej drogi kołowania oraz I etap przebudowy drogi startowej na odcinku 700 m wraz z infrastrukturą techniczną.
2. Etap II przebudowy drogi startowej na odcinku 1800 m wraz z infrastrukturą techniczną.

Oba projekty zostały wysoko ocenione, każdy otrzymał 19 punktów na 25 możliwych i są rekomendowane do dofinansowania. Na inwestycje, szacowane łącznie na ponad 33 miliony euro, podrzeszowskie lotnisko może dostać 50 procent dotacji z Komisji Europejskiej.

Marszałek województwa podkarpackiego, Władysław Ortyl, powiedział: „Okres pandemii bardzo mocno odczuły zarówno lotniska jak i linie lotnicze. To był szczególnie ciężki czas dla regionalnych portów, takich jak nasz w Jasionce, stąd też moje specjalne stanowisko na Komitecie Regioionów w tej sprawie.
Rekomendacja dla dofinansowania aż dwóch inwestycji to duże wyróżnienie dla naszego portu lotniczego i szansa. Właściwie pandemia jeszcze się nie zakończyła, a lotnisko stanęło przed kolejnym wielki wyzwaniem przyjęcia setek samolotów z całego świata. Z tym zadaniem radzi sobie bardzo dobrze, ale ten proces pokazuje, gdzie jeszcze należy inwestować w naszą infrastrukturę lotniskową. To będzie ważny krok w rozwoju Jasionki. Za pomoc w staraniach o dofinansowanie również chciałem podziękować Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisji Europejskiej.”

Województwo Podkarpackie jest większościowym udziałowcem podrzeszowskiego lotniska.
Drugim jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL).

Stanisław Wojtera, prezes PPL, podkreślił: „Lotnisko Rzeszów – Jasionka to ważny punkt na mapie polskiej infrastruktury transportowej. Jako port cargo, obsługujący między innymi krajową „Dolinę Lotniczą”, będzie uzupełniał i wspierał funkcjonowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Rozwój podrzeszowskiego lotniska to także inwestycja w bezpieczeństwo Polski. Cieszę się, że działania zarządzającego portem, którego PPL jest udziałowcem, zostały docenione, a przedstawione projekty uzyskały tak wysoką ocenę.”

Adam Hamryszczak, prezes lotniska, dodał: „Te zadania inwestycyjne wpisują się w długoterminową strategię rozwoju naszego lotniska. Nie ukrywam, że to ogromne wyzwanie, jednak chcąc myśleć o dalszym rozwoju lotniska, musimy stawiać sobie ambitne cele i szukać dostępnych źródeł ich finansowania.”

Przebudowa drogi startowej na odcinku 700 m od progu wschodniego (oznaczanego 27) poprawi znacząco jej nośność i zwiększy trwałość poprzez zastosowanie nawierzchni z betonu cementowego. Taką samą nawierzchnię ma już modernizowana w 2013 roku część pasa startowego po stronie zachodniej (09).

Natomiast środkowa część pasa na długości 1800 m otrzyma także nową, wytrzymałą konstrukcję przeznaczoną dla nawierzchni z betonu asfaltowego. Takie rozwiązanie w środkowej części drogi startowej pozwoli na jej optymalną eksploatację.
Dodatkowo w pierwszym z projektów planowana jest budowa równoległej drogi kołowania o długości ok. 1240 m z poboczami, co jeszcze poprawi zdolności operacyjne lotniska w rejonie progu od strony wschodniej, a także zwiększy przepustowość istniejącej drogi startowej.

Adam Hamryszczak ocenił: „To zaś przełoży się na możliwość zwiększenia częstotliwości, a także bezpieczeństwa prowadzonych operacji lotniczych.”

Lotnisko w Rzeszowie – letnie nowości: Burgas i Wenecja