Lotniczy ruch pasażerski w UE wciąż idzie w górę

archiwum

W roku 2013 liczba pasażerów podróżujących samolotami w Unii Europejskiej wyniosła 842 mln, co oznacza wzrost o 1,7 proc. w porównaniu z rokiem 2012. Od kryzysowego dla gospodarki światowej roku 2008, kiedy zanotowano w UE 753 mln pasażerów, ich liczba każdego roku rośnie. W ubiegłym roku wewnętrzny ruch lotniczy w krajach Unii stanowił 43,3 proc całkowitego ruchu lotniczego, zewnętrzny zaś – 38,6 proc. Loty krajowe stanowiły 18,1 proc.
Największy wzrost liczby pasażerów zanotowano w Luksemburgu (o 14,5 proc), największy spadek w Estonii (minus 11,1 proc.).
Najwięcej pasażerów w ubiegłym roku zanotowano w Wielkiej Brytanii (210 mln, wzrost 3,6 proc. w porównaniu z rokiem 2012), potem w Niemczech (181 mln, wzrost o 1,2 proc.), Hiszpanii (158 mln, spadek o minus 1,3 proc.), Francji (138 mln, wzrost o 2,3 proc.) i Włoszech (115 mln, spadek o minus 0,7 proc.).
Przeciętnie, w krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej, liczba pasażerów wzrosła w roku 2013 wzrosła w porównaniu do roku 2013 o 1,7 proc. Oprócz Luksemburga wysoki wzrost zanotowały: Malta (10,5 proc.) i Litwa (10 proc.). Poza Estonią spadki zanotowały natomiast: Cypr (minus 4,3 proc.), Hiszpania (minus 1,3 proc.), Austria (minus 0,8 proc.), Włochy (minus 0,7 proc.) i Słowacja (minus 0,4 proc.).

Najbardziej ruchliwym lotniskiem w Unii Europejskiej był w ubiegłym roku port Londyn-Heathrow, obsłużył 72 mln pasażerów, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2012 o 3,4 proc. Kolejne pozycje zajęły: Paryż – lotnisko Charles de Gaulle (62 mln, wzrost o 0.8 proc.), Frankfurt (58 mln, wzrost o 1,1 proc.), Amsterdam-Schiphol (53 mln, wzrost o 3 proc.), Madryt-Barajas (40 mln, spadek o minus 12,1 proc.) oraz Monachium (39 mln, wzrost o 0,9 proc.).
Aż 24 z 30 największych lotnisk zanotowało w ubiegłym roku wzrost liczby pasażerów, najwyższy zanotowała Warszawa-Chopina (11,3 proc.), za nią ulokowały się: Berlin-Tegel (7,9 proc.) i Edynburg (6,3 proc.). spadek liczny pasażerów zanotowano w Madrycie-Bajaras (minus 12,1 proc.), Atenach (minus 3,1 proc.), Mediolanie-Malpensa (minus 3 proc.)m Rzymie (Fiurnicino (minus 2,2 proc.), Hamburgu (minus 1,4 proc.) i Wiedniu (minus 0,7 proc.).
W liczbie pasażerów zewnętrznych zwyciężył Londyn-Heathrow (43 mln), pasażerów wewnętrznych – Amsterdam-Schiphol (29 mln), pasażerów krajowych – Paryż-Orly (15 mln).