LOT Ziemi Mińskiej zaprasza na rajd rowerowy „Znana i nieznana Ziemia Mińska”

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w dniu 1 października 2022 r. organizuje wydarzenie o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Dzieci i młodzież szkolna, dorośli i seniorzy – odbiorcami będą osoby, które lubią aktywną rekreację i chętnie łączą to ze sportem. Organizatorzy przewidują udział 30 uczestników z powiatu mińskiego i z całego województwa mazowieckiego.

Uczestnicy na starcie otrzymają mapy z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi na trasie. Każdy będzie miał za zadanie odnalezienie ich, zebranie punktów i rozliczenie na mecie. Ze względów bezpieczeństwa każdy sam będzie decydować, jaką drogą dotrze do określonych miejsc. Czas rajdu przewidziany jest na cztery godziny. Na zakończenie wydarzenia odbędzie się piknik – organizator zapewni wszystkim uczestnikom poczęstunek oraz napoje.

Rajd rowerowy zostanie zorganizowany już drugi raz. W pierwszej edycji zainteresowanie było duże,    a uczestnicy deklarowali chęć udziału w kolejnych takich przedsięwzięciach. W powiecie mińskim nie ma wielu rajdów rowerowych dla wszystkich grup wiekowych, więc widzimy potrzebę organizacji imprezy, która poza aspektami sportowymi, będzie integrować rodziny, będzie też miała wartość dodaną, taką jak poznawanie atrakcji turystycznych Ziemi Mińskiej, zwykle niedocenianych lub bliżej nieznanych przez mieszkańców tych terenów.

Program i karta zgłoszeniowa znajdują się tutaj.